(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Галузеві рішення 1С / Агропромислові підприємства / 1С: Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України

Опис Ліцензії Підтримка

Рішення створене на базі типової конфігурації "Бухгалтерія для України" системи програм "1С:Підприємство 8" зі збереженням всіх її типових форм, механізмів та можливостей і призначене для автоматизації кількісно-якісного та регламентованого обліку на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України.

Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Кількісно-якісний облік ведеться у відповідності з галузевими інструкціями і стандартами.

 

Короткий опис функціональних можливостей

На додаток до функціонала типового рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України", програмний продукт "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" містить функції, обумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного та бухгалтерського обліку.

 

Реалізований кількісно-якісний облік зерна.

При розробці рішення "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" було враховано вимоги таких нормативних документів:

 • Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (№ 37-IV прийнятий Верховною Радою України 4 липня 2002 року); 
 • ДСТУ 2422-99 Зерно, яке  заготовлюється і постачається. Терміни та визначення; 
 • ДСТУ 13586.3-83 Зерно. Правила приймання і методи відбору проб; 
 • "Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах" (Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661) 
 • Технічний регламент зернового складу (Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228).

 

Управління виробничими процесами.

Конфігурація поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. У постачання включені налаштування основних процесів елеватора, пов'язані з ввезенням, вивезенням та переміщенням зерна.

 

Інтеграція з автоматизованими системами управління технологічними процесами (АСУТП).

У рамках конфігурації реалізовані механізми зв'язку з системами АСУТП, що використовуються на підприємствах для управління виробництвом. На базі одержуваних з АСУТП даних паралельно здійснюється оперативний облік зерна.

 

Ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів України.

Забезпечено вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства - від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.

У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:

 • Робоче місце фахівця лабораторії: введення аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, складання рецептур на виробництво готової продукції, попередній розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-план), формування звітів для Державної хлібної інспекції (ДХІ), робота з актами очищення / сушіння (форма 34), інші можливості;
 • Робоче місце вагаря: виписка товарно-транспортних накладних на ввезення, вивезення, внутрішнє переміщення зерна; формування журналів реєстрації зважувань, контроль роботи вагаря;
 • Робоче місце бухгалтера по зерну: автоматичне формування реєстрів товарно-транспортних накладних; виписка актів сушіння (форма 34), очищення та зміна класу зерна; формування актів розрахунку та актів зачистки; виписка наказів на вивезення, переоформлення зерна; формування звітності по руху зерна, форма 36 і 37; автоматичне формування бухгалтерських проводок; формування оперативних звітів.
 • Робоче місце бухгалтера по взаєморозрахунках: автоматичний розрахунок вартості наданих послуг, виписка рахунків-фактур, формування оперативних звітів, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунку і виставляння послуг.
 • Облік виробництва: робота з рецептами, облік фактичного випуску готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-факт), облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва, довільної переробки, облік готової продукції, фасування продукції, інші допоміжні виробництва.
 • Облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються шляхові і облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами. Виконується аналіз витрат на утримання машинотракторного парку і розрахунок відрядної зарплати водіїв, механізаторів та їх помічників.
 • Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізований потужний механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
 • Розрахунок зарплати у повному обсязі. Ведення кадрового обліку; система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата заробітної плати може здійснюватися всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.

 

Забезпечена робота з наступними первинними документами:

 • ЗХС-3 Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовій пробі
 • ЗХС-5 Перелік реєстрів товарно-транспортних накладних на відвантаження зерна, насіння олійних культур і трав
 • ЗХС-14 Приймальний акт на надходження хлібопродуктів залізничним або водним транспортом
 • ЗХС-16 Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів
 • ЗХС-19 Накладна на переміщення хлібопродуктів всередині підприємства
 • ЗХС-20 Відомість накладних на відвантаження хлібопродуктів
 • ЗХС-23 Акт на знищення непридатних відходів
 • ЗХС-30 Акт зачистки
 • Акт-розрахунок до акту-зачистки
 • ЗХС-34 Розпорядження та акт на очищення, сушіння зерна, зернобобових та олійних культур
 • ЗХС-36 Журнал кількісно - якісного обліку хлібопродуктів
 • ЗХС-37 Звіт про рух хлібопродуктів на елеваторах і складах
 • ЗХС-47 Картка аналізу зерна
 • ЗХС-49 Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна
 • ЗХС-57 Журнал розрахунку середньозважених показників якості зерна та продуктів його переробки
 • ЗХС-109 Розпорядження на відпуск зерна в переробку
 • ЗХС-110 Накладна на відпуск зерна в переробку
 • ЗХС-112 Накладна на здачу продукції з виробництва на склад
 • ЗХС-114 Довідка про вироблення комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі
 • ЗХС-117 Акт про зачищення виробничого корпусу і результати переробки зерна
 • ЗХС-121 Виробничий акт-звіт про використання сировини і виготовлення готової продукції
 • ЗХС-171Б Відомість відвісів

За допомогою "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" можна вести кількісно-якісний облік на підприємствах, що мають декілька виробничих майданчиків (ділянок), кілька електронних автомобільних і залізничних ваг, а також вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох підприємств як окремо, так і в загальній інформаційній базі. Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, місць зберігання і т.д., а обов'язкову і спеціалізовану звітність формувати роздільно

 

Умови придбання:
Для придбання програми Вам потрібно зателефонувати за номером тел .: (0472) 56-16-36, 45-81-04 або 067-472-16-05 та залишити заявку! Поточні ціни можна дізнатися передзвонивши у відділ продажів або завантажити діючий прайс-лист.

Програмний продукт "1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України 8"  забезпечує роботу прикладного рішення на одному робочому місці в один момент часу.     
Для розширення кількості робочих місць користувачам необхідно придбати потрібну кількість додаткових ліцензій на конфігурацію "1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України 8" та окремо на платформу «1С:Підприємство 8».     

 

Для використання програми в режимі клієнт-сервер необхідно окремо придбати сервер «1С:Підприємство 8».

Список ліцензій з програмним захистом

1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України

13 002 грн. 

1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України. Комплект на 5 користувачів

23 400 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3 120 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

11 964 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

19 500 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

33 804 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

71 502 грн. 

Список ліцензій з апаратним захистом

1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України (USB)

16 903 грн. 

1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України. Комплект на 5 користувачів (USB)

30 420 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце (USB)

4 056 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць (USB)

15 553 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць (USB)

24 375 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць (USB)

42 255 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць (USB)

89 378 грн. 

*Ціна вказана на конфігурацію

Список ліцензій на платформу

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

2 340 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочіх місць

8 112 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочіх місць

15 600 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочіх місць

29 640 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 50 робочіх місць

70 200 грн. 

1С:Підприємство 8.2. Ліцензія на сервер

17 160 грн. 

1С:Підприємство 8.2. Ліцензія на сервер (х86-64)

29 838 грн. 

1С:Підприємство 8.3. Ліцензія на сервер

17 160 грн.

1С:Підприємство 8.3. Ліцензія на сервер (х86-64)

29 838 грн.

1С:Підприємство 8.3. Сервер МІНІ на 5 підключень

6 240 грн.

Підтримка користувачів
Обслуговування користувачів програмних продуктів «1С:Підприємство 8» ПРОФ здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС). Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт у фірмі «1С», відправивши у фірму «1С» реєстраційну анкету або передавши її партнеру-франчайзі, і оформити безкоштовну піврічну передплату у продав коробку партнера по купону, що входить в комплект поставки програмного продукту.
 

Підписка на ІТС включає сервісне обслуговування:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи «1С:Підприємства 8», а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів http://users.v8.1c.ru/;
 • щомісячне отримання випуску ІТС Україна, що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.
 • По закінченні періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.