(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Галузеві рішення 1С / Агропромислові підприємства / 1С: Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України

Опис Ліцензії Підтримка

Програмний продукт "1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" є самостійною конфігурацією і включає можливості типового рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України" і функції, зумовлені особливостями бухгалтерського та податкового обліку в сільськогосподарських організаціях.

Галузеве рішення призначене для вирішення наступних завдань:

 • Автоматизація обліку основних бізнес-процесів с/г підприємства.
 • Ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів України та податковим кодексом, згідно галузевої специфіки.
 • Формування регламентованої звітності.
 • Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ, формування реєстрів податкових накладних та декларації з ПДВ як загальних так і скорочених (по спецрежиму оподатковування).
 • Формування інформації, необхідної для аналізу діяльності та управління основними і допоміжними підрозділами с/г підприємства.
 • Виняток дублювання введення і скорочення багаторазової ручної обробки інформації

Можливість налаштування функціональності робочих місць, ролей користувачів і прав доступу до інформації системи забезпечує створення структури підприємства, оптимально відповідає завданням управління.

При роботі в режимі розподіленої бази даних система забезпечує можливість інтеграції первинної інформації, що формується у віддалених виробничих відділеннях, і оперативного контролю сільськогосподарських робіт.

Програмний продукт 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України надає:

 • керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу, можливості аналізу, і гнучкого управління ресурсами підприємства;
 • керівникам підрозділів, лінійним менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямками
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і обліковою політикою підприємства.

 

Облік у рослинництві, управління біологічними активами

 

 • Облік виконання Технологічних операцій. Введено поняття «технологічної операції». Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій.
 • Облік робіт власного і найманого транспорту;
 • Облік посівних площ (в програму вводиться структура полів);
 • Облік амортизованих біологічних активів рослинництва;
 • Облік витрат рослинництва;
 • Облік випуску і руху готової продукції на підприємстві;
 • Розподіл витрат пропорційно площі полів, аналіз витрат, розрахунку фактичної собівартості
 • Розрахунок фактичної собівартості готової продукції.

 

Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайовиків)

 • Ведення обліку договорів оренди землі із приватними та юридичними особами
 • Аналіз складу договорів, формування звітів за договорами
 • Облік передачі паїв;
 • Нарахування орендної плати за землю
 • Виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами
 • Формування звітів по взаєморозрахунках з орендодавцями

 

У підсистемі використовуються звіти:

 • Звіт по пайовикам
 • Звіт за договорами пайовиків
 • Шахова відомість по пайовикам
 • Довідка про дохід пайовика

 

Облік у тваринництві, управління біологічними активами:

 • У програмі реалізовано облік тваринництва.
 • Облік худоби ведеться як в сумарному вираженні, так в головах і в живій вазі.
 • Ведеться облік як основного стада, так і тварин на вирощуванні та відгодівлі.
 • Облік можна вести як поголовно, так і за віковими групами.
 • Облік амортизованих біологічних активів тваринництва.

 

Ведеться облік всіх операцій з тваринами:

 • Придбання, реалізація;
 • Приплід, приріст ваги;
 • Переведення тварин між віковими групами;
 • Переклад в основне стадо, вибракування з основного стада;
 • Переміщення тварин між фермами;
 • Забій та падіж;
 • Взаєморозрахунки з переробниками по дотації.

 

У програмі реалізований набір звітів по тваринництву:

 • Оборотно-сальдова відомість по тваринах;
 • Приплід і приріст ваги;
 • кормодней;
 • Рух тварин (зведене);
 • Відомість руху молока;
 • Відомість надою молока;
 • Рух номенклатури по інкубатору.

 

Облік птахівництва
Документи для ведення обліку в тваринництві повністю підходить для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію.

 

Для роботи з інкубаторієм призначені окремі документи:

 • Закладка яєць в інкубаторій;
 • Звіт інкубаторію;

 

Облік транспорту та сільгосптехніки

 • Реалізовано облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний) і сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни).
 • У програмі ведеться обробка шляхових листів, облік видачі та списання ПММ по факту, розрахунок списання палива по нормі, облік залишків палива по водіям і одиницям техніки (баків).
 • Виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту і сільгосптехніки.
 • Забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки.

 

 Для аналізу роботи транспорту та сільгосптехніки використовуються звіти:

 •  Аналіз видачі палива
 •  Картка транспортного засобу
 •  Відомість зарплати за дорожніми листами
 •  Звіт по списаним матеріалами
 •  Аналіз автотранспорту
 •  Аналіз сільгосптехніки

 

Керування виробництвом

 • Облік всіх виробничих операцій і допоміжних виробництв.
 • Розподіл і аналіз витрат, розрахунок фактичної собівартості готової продукції.
 • Облік інших витрат в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат.

 

Кадровий облік, розрахунок зарплати

 • Ведення кадрового обліку;
 • Формування стандартних і регламентованих звітів.
 • Система гнучкого налаштування видів і груп розрахунків.
 • Нарахування погодинної і відрядної заробітної плати.
 • Можливість ведення взаєморозрахунків з фізичними особами за договорами ЦПХ.
 • Розрахунок лікарняних, відпускних; формування стандартних і регламентованих звітів.
 • Твір виплати заробітної плати всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.

 

Бухгалтерський і податковий облік

 • Ведення обліків відповідно до законодавства України.
 • Вирішення всіх бухгалтерських завдань у сільському господарстві.
 • Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ (опціонна),
 • Формування окремих книг продажів, придбання, декларації з ПДВ.
 • Аналіз іншої реалізації, валових доходів і витрат.
 • Ведення обліку для декількох організацій як в окремих інформаційних базах, так і в єдиній базі.

              

 

Ведення бухгалтеркого та податкового обліку

До складу "1С:Бухгалтерии сільськогосподарського підприємства для України" включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

 

Облік "від документа" і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів в конфігурацію, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

 

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "1С:Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства для України" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час "1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

 

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно НСБО 9 "Запаси" і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

 

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В "1С:Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства для України" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Для кожного складу може бути визначене матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначено одне відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як по складу, так і по матеріально відповідальній особі.

 

Облік торговельних операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні й податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

В "1С:Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства для України" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження та реалізації.

 

Облік комісійної торгівлі

Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

 

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

 

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти, виплаті (перерахуванню) заробітної плати, перерахуванню податків і внесків із заробітної плати. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

 

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

 

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до НСБО 7 "Основні засоби", НСБО 8 "Нематеріальні активи", НСБО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

 

Облік основного й допоміжного виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

 

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

 

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до НСБО 16 "Витрати".

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні затрати;
 • виручка;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

 

Облік ПДВ

"1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") з ​​ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань/кредиту наприкінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, одночасно з бухгалтерським ведеться податковий облік запасів.

 

Облік заробітної плати та кадровий облік

В "1С:Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства для України" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опционально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • числення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, з ЄСВ).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

 

Підтримка різних схем оподаткування

В "1С:Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства для України" підтримуються наступні схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

 

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського та податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків. При веденні бухгалтерського та податкового обліку використовується одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат.

Здійснюється роздільна вартісна оцінка активів, доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку. Доходи і витрати визнаються в податковому обліку відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України.

Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати доходи і витрати роздільно для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.

За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

 

Фіксований с/г податок

"1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" дозволяє вести облік господарських операцій платниками податку з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 301.6 Податкового кодексу.

 

Єдиний податок

"1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" дозволяє реєструвати господарські операції підприємств і фізичних осіб - платників єдиного податку у книзі обліку доходів і витрат.

Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

 

Завершальні операції місяця

Автоматизовано регламентні операції, виконувані після закінчення місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

До складу "1С:Бухгалтерии сільськогосподарського підприємства для України" входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші

 

Стандартні бухгалтерські звіти

"1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

 

Регламентована звітність

В "1С:Бухгалтерію сільськогосподарського підприємства для України" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням * .xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності "1С-Звіт" (СЕО). Сервіс СЕО надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом
 • відправити звіти в контролюючі органи і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровки показників звітів СЕО в конфігурації 1С.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс СЕО.

Тісна інтеграція сервісу СЕО з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу СЕО в програмі.

 

Сервісні можливості

"Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості.

"Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеної в програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.

"1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" також включає наступні сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.);
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • вбудований поштовий клієнт;

 

Умови придбання:
Для придбання програми Вам потрібно зателефонувати за номером тел .: (0472) 56-16-36, 45-81-04 або 067-472-16-05 та залишити заявку! Поточні ціни можна дізнатися передзвонивши у відділ продажів або завантажити діючий прайс-лист.

Особливості постачання програми "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України"


Основна поставка програмного продукту 4601546070579 "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" включає платформу "1С:Підприємство 8", конфігурацію "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України", комплект документації, ключі захисту на платформу і конфігурацію, ліцензії на використання системи " 1С:Підприємство 8" і конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" на одному робочому місці.

Основна поставка програмного продукту 4601546070586 "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів" включає платформу "1С: Підприємство 8", конфігурацію "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України", комплект документації, ключі захисту на платформу і конфігурацію, ліцензії на використання системи "1С:Підприємство 8" і конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" на п'яти робочих місцях і талони на придбання додаткових книг документації.

Розширення використання поставки програмних продуктів здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на конфігурацію "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" (на 1, 5, 10, 20 робочих місць) і додаткових ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8" (на 1, 5, 10, 20 , 50, 100, 300, 500 робочих місць), Кількість ліцензій на використання конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" і платформи "1С:Підприємство 8" визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для Україна "на платформі "1С:Підприємство 8 ".

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно також придбати ліцензію на використання сервера "1С:Підприємство 8".

Список ліцензій з програмним захистом

1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України

8 190 грн. 

1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів

14 040 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

1 758 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

6 630 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

11 310 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

19 500 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

42 900 грн. 

Список ліцензій з апаратним захистом

1C:Підприємство 8.  Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України (USB)

10 647 грн. 

1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів (USB)

18 252 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце (USB)

2 285 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць (USB)

8 619 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць (USB)

14 138 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць (USB)

24 375 грн. 

*1C:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць (USB)

53 625 грн. 

 

*Ціна вказана на конфігурацію

Список ліцензій на платформу

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

2 340 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочіх місць

8 112 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочіх місць

15 600 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочіх місць

29 640 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 50 робочіх місць

70 200 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 100 робочіх місць

128 118 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 300 робочіх місць

382 200 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 500 робочіх місць

637 650 грн. 

1С:Підприємство 8.2. Ліцензія на сервер

17 160 грн. 

1С:Підприємство 8.2. Ліцензія на сервер (х86-64)

29 838 грн. 

1С:Підприємство 8.3. Ліцензія на сервер

17 160 грн.

1С:Підприємство 8.3. Ліцензія на сервер (х86-64)

29 838 грн.

1С:Підприємство 8.3. Сервер МІНІ на 5 підключень

6 240 грн.

Підтримка користувачів
Обслуговування користувачів програмних продуктів «1С:Підприємство 8» ПРОФ здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС). Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт у фірмі «1С», відправивши у фірму «1С» реєстраційну анкету або передавши її партнеру-франчайзі, і оформити безкоштовну піврічну передплату у продав коробку партнера по купону, що входить в комплект поставки програмного продукту.
 

Підписка на ІТС включає сервісне обслуговування:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи «1С:Підприємства 8», а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів http://users.v8.1c.ru/;
 • щомісячне отримання випуску ІТС Україна, що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.
 • По закінченні періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.