(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Галузеві рішення 1С / Агропромислові підприємства / Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу

Опис Ліцензії Підтримка

Рішення створене на базі типової конфігурації "Бухгалтерія 8" системи програм "Підприємство 8" зі збереженням всіх її типових форм, механізмів та можливостей і призначене для автоматизації кількісно-якісного та регламентованого обліку на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України.

Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Кількісно-якісний облік ведеться у відповідності з галузевими інструкціями і стандартами.

 

Короткий опис функціональних можливостей

На додаток до функціонала типового рішення "Бухгалтерія 8", програмний продукт "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу" містить функції, обумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного та бухгалтерського обліку.

 

Реалізований кількісно-якісний облік зерна.

При розробці рішення "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу" було враховано вимоги таких нормативних документів:

 • Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (№ 37-IV прийнятий Верховною Радою України 4 липня 2002 року); 
 • ДСТУ 2422-99 Зерно, яке  заготовлюється і постачається. Терміни та визначення; 
 • ДСТУ 13586.3-83 Зерно. Правила приймання і методи відбору проб; 
 • "Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах" (Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661) 
 • Технічний регламент зернового складу (Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228).

 

Управління виробничими процесами.

Конфігурація поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. У постачання включені налаштування основних процесів елеватора, пов'язані з ввезенням, вивезенням та переміщенням зерна.

 

Інтеграція з автоматизованими системами управління технологічними процесами (АСУТП).

У рамках конфігурації реалізовані механізми зв'язку з системами АСУТП, що використовуються на підприємствах для управління виробництвом. На базі одержуваних з АСУТП даних паралельно здійснюється оперативний облік зерна.

 

Ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів України.

Забезпечено вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства - від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.

У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:

 • Робоче місце фахівця лабораторії: введення аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, складання рецептур на виробництво готової продукції, попередній розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-план), формування звітів для Державної хлібної інспекції (ДХІ), робота з актами очищення / сушіння (форма 34), інші можливості;
 • Робоче місце вагаря: виписка товарно-транспортних накладних на ввезення, вивезення, внутрішнє переміщення зерна; формування журналів реєстрації зважувань, контроль роботи вагаря;
 • Робоче місце бухгалтера по зерну: автоматичне формування реєстрів товарно-транспортних накладних; виписка актів сушіння (форма 34), очищення та зміна класу зерна; формування актів розрахунку та актів зачистки; виписка наказів на вивезення, переоформлення зерна; формування звітності по руху зерна, форма 36 і 37; автоматичне формування бухгалтерських проводок; формування оперативних звітів.
 • Робоче місце бухгалтера по взаєморозрахунках: автоматичний розрахунок вартості наданих послуг, виписка рахунків-фактур, формування оперативних звітів, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунку і виставляння послуг.
 • Облік виробництва: робота з рецептами, облік фактичного випуску готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-факт), облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва, довільної переробки, облік готової продукції, фасування продукції, інші допоміжні виробництва.
 • Облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються шляхові і облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами. Виконується аналіз витрат на утримання машинотракторного парку і розрахунок відрядної зарплати водіїв, механізаторів та їх помічників.
 • Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізований потужний механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
 • Розрахунок зарплати у повному обсязі. Ведення кадрового обліку; система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата заробітної плати може здійснюватися всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.

 

Забезпечена робота з наступними первинними документами:

 • ЗХС-3 Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовій пробі
 • ЗХС-5 Перелік реєстрів товарно-транспортних накладних на відвантаження зерна, насіння олійних культур і трав
 • ЗХС-14 Приймальний акт на надходження хлібопродуктів залізничним або водним транспортом
 • ЗХС-16 Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів
 • ЗХС-19 Накладна на переміщення хлібопродуктів всередині підприємства
 • ЗХС-20 Відомість накладних на відвантаження хлібопродуктів
 • ЗХС-23 Акт на знищення непридатних відходів
 • ЗХС-30 Акт зачистки
 • Акт-розрахунок до акту-зачистки
 • ЗХС-34 Розпорядження та акт на очищення, сушіння зерна, зернобобових та олійних культур
 • ЗХС-36 Журнал кількісно - якісного обліку хлібопродуктів
 • ЗХС-37 Звіт про рух хлібопродуктів на елеваторах і складах
 • ЗХС-47 Картка аналізу зерна
 • ЗХС-49 Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна
 • ЗХС-57 Журнал розрахунку середньозважених показників якості зерна та продуктів його переробки
 • ЗХС-109 Розпорядження на відпуск зерна в переробку
 • ЗХС-110 Накладна на відпуск зерна в переробку
 • ЗХС-112 Накладна на здачу продукції з виробництва на склад
 • ЗХС-114 Довідка про вироблення комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі
 • ЗХС-117 Акт про зачищення виробничого корпусу і результати переробки зерна
 • ЗХС-121 Виробничий акт-звіт про використання сировини і виготовлення готової продукції
 • ЗХС-171Б Відомість відвісів

За допомогою "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу" можна вести кількісно-якісний облік на підприємствах, що мають декілька виробничих майданчиків (ділянок), кілька електронних автомобільних і залізничних ваг, а також вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох підприємств як окремо, так і в загальній інформаційній базі. Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, місць зберігання і т.д., а обов'язкову і спеціалізовану звітність формувати роздільно

 

Умови придбання:

Для придбання програми телефонуйте за номером тел .: (0472) 56-16-36 або 067-472-16-05.

Програмний продукт "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу"  забезпечує роботу прикладного рішення на одному робочому місці в один момент часу.     
Для розширення кількості робочих місць користувачам необхідно придбати потрібну кількість додаткових ліцензій на конфігурацію "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу" та окремо на платформу «Підприємство 8».     

 

Для використання програми в режимі клієнт-сервер необхідно окремо придбати сервер «Підприємство 8».

 

Вартість основної поставки:

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу

18 600 грн. 

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів

33 450 грн. 

 

Вартість додаткових ліцензій на конфігурацію

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

4 500грн. 

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

18 000 грн. 

Бухгалтеріяелеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

27 900 грн. 

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

48 000 грн. 

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

102 000 грн. 

 

 

Вартість додаткових ліцензій на платформу

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3 300 грн. 

Клієнтська ліцензія на 5 робочіх місць

11 610 грн. 

Клієнтська ліцензія на 10 робочіх місць

22 290 грн. 

Клієнтська ліцензія на 20 робочіх місць

42 360 грн. 

Клієнтська ліцензія на 50 робочіх місць

100 500 грн. 

Клієнтська ліцензія на 100 робочіх місць

183 600 грн. 

Клієнтська ліцензія на 300 робочіх місць

546 000 грн. 

Клієнтська ліцензія на 500 робочіх місць

906 000 грн. 

Ліцензія на сервер 8.3

24 600 грн.

Ліцензія на сервер 8.3 (х86-64)

42 600грн.

Сервер МІНІ на 5 підключень 8.3

9 000 грн.

 

Підтримка користувачів

Обслуговування користувачів програмних продуктів версії ПРОФ, здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС). Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт на сайті https://portal.1c.eu/ самостійно, або за допомогою партнера, і оформити безкоштовну квартальну підтримку у партнера який продав Вам ліцензію по купону, що входить в комплект поставки програмного продукту.

Підписка на ІТС включає сервісне обслуговування:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи, а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів https://portal.1c.eu;
 • доступ до сайту ІТС Україна, що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації (онлайн сервіс http://its.1c.ua).
 • По закінченні періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.