(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / / Агропромислові підприємства / Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу

Опис Вартість Підтримка
Рішення створене на базі програмного продукту "Бухгалтерія" зі збереженням всіх її типових форм, механізмів та можливостей і призначене для автоматизації кількісно-якісного та регламентованого обліку на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України.
 
Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Кількісно-якісний облік ведеться у відповідності з галузевими інструкціями і стандартами.
 
На додаток до функціонала типового рішення "Бухгалтерія", програмний продукт "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу" містить функції, обумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного та бухгалтерського обліку.
 
Кількісно-якісний облік зерна
При розробці рішення "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу" було враховано вимоги таких нормативних документів:
 
 • Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (№ 37-IV прийнятий Верховною Радою України 4 липня 2002 року); 
 • ДСТУ 2422-99 Зерно, яке  заготовлюється і постачається. Терміни та визначення; 
 • ДСТУ 13586.3-83 Зерно. Правила приймання і методи відбору проб; 
 • "Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах" (Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661) 
 • Технічний регламент зернового складу (Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228).
Управління виробничими процесами
Конфігурація поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. У постачання включені налаштування основних процесів елеватора, пов'язані з ввезенням, вивезенням та переміщенням зерна.
Ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів України
Забезпечено вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства - від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.
 
У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:
 
 • Робоче місце фахівця лабораторії: введення аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, складання рецептур на виробництво готової продукції, попередній розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-план), формування звітів для Державної хлібної інспекції (ДХІ), робота з актами очищення / сушіння (форма 34), інші можливості;
 • Робоче місце вагаря: виписка товарно-транспортних накладних на ввезення, вивезення, внутрішнє переміщення зерна; формування журналів реєстрації зважувань, контроль роботи вагаря;
 • Робоче місце бухгалтера по зерну: автоматичне формування реєстрів товарно-транспортних накладних; виписка актів сушіння (форма 34), очищення та зміна класу зерна; формування актів розрахунку та актів зачистки; виписка наказів на вивезення, переоформлення зерна; формування звітності по руху зерна, форма 36 і 37; автоматичне формування бухгалтерських проводок; формування оперативних звітів.
 • Робоче місце бухгалтера по взаєморозрахунках: автоматичний розрахунок вартості наданих послуг, виписка рахунків-фактур, формування оперативних звітів, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунку і виставляння послуг.
 • Облік виробництва: робота з рецептами, облік фактичного випуску готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-факт), облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва, довільної переробки, облік готової продукції, фасування продукції, інші допоміжні виробництва.
 • Облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються шляхові і облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами. Виконується аналіз витрат на утримання машинотракторного парку і розрахунок відрядної зарплати водіїв, механізаторів та їх помічників.
 • Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізований потужний механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
 • Розрахунок зарплати у повному обсязі. Ведення кадрового обліку; система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата заробітної плати може здійснюватися всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.
Забезпечена робота з наступними первинними документами
 • ЗХС-3 Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовій пробі
 • ЗХС-5 Перелік реєстрів товарно-транспортних накладних на відвантаження зерна, насіння олійних культур і трав
 • ЗХС-14 Приймальний акт на надходження хлібопродуктів залізничним або водним транспортом
 • ЗХС-16 Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів
 • ЗХС-19 Накладна на переміщення хлібопродуктів всередині підприємства
 • ЗХС-20 Відомість накладних на відвантаження хлібопродуктів
 • ЗХС-23 Акт на знищення непридатних відходів
 • ЗХС-30 Акт зачистки
 • Акт-розрахунок до акту-зачистки
 • ЗХС-34 Розпорядження та акт на очищення, сушіння зерна, зернобобових та олійних культур
 • ЗХС-36 Журнал кількісно - якісного обліку хлібопродуктів
 • ЗХС-37 Звіт про рух хлібопродуктів на елеваторах і складах
 • ЗХС-47 Картка аналізу зерна
 • ЗХС-49 Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна
 • ЗХС-57 Журнал розрахунку середньозважених показників якості зерна та продуктів його переробки
 • ЗХС-109 Розпорядження на відпуск зерна в переробку
 • ЗХС-110 Накладна на відпуск зерна в переробку
 • ЗХС-112 Накладна на здачу продукції з виробництва на склад
 • ЗХС-114 Довідка про вироблення комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі
 • ЗХС-117 Акт про зачищення виробничого корпусу і результати переробки зерна
 • ЗХС-121 Виробничий акт-звіт про використання сировини і виготовлення готової продукції
 • ЗХС-171Б Відомість відвісів
 
За допомогою "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу" можна вести кількісно-якісний облік на підприємствах, що мають декілька виробничих майданчиків (ділянок), кілька електронних автомобільних і залізничних ваг, а також вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох підприємств як окремо, так і в загальній інформаційній базі. Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, місць зберігання і т.д., а обов'язкову і спеціалізовану звітність формувати роздільно

Вартість основної поставки:

 

Назва
 
Ціна, грн.
 

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу                            

18 600
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів
 
33 450
 
Вартість додаткових ліцензій:
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
                                                                          
4 500
 
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
 
18 000
 
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
 
27 900
 
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
 
48 000
 
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
 
102 000
 
 

 

Підтримка користувачів

 
Обслуговування користувачів програмних продуктів, здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).
 
Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт на сайті https://portal.1c.eu/ самостійно, або за допомогою партнера, і оформити договір ІТС.
 
Детальніше про договір ІТС