(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Галузеві рішення 1С / Будівництво та ЖКХ / Бухгалтерія будівельної організації

Опис Ліцензії Підтримка

Програмний продукт "Бухгалтерія будівельної організації" включає технологічну платформу та весь функціонал конфігурації "Бухгалтерія 8" і конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія будівельної організації"

Функціональні можливості

"Бухгалтерія будівельної організації" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати не тільки для ведення бухгалтерського, податкового та фінансового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. Так, в "Бухгалтерія будівельної організації" закладена можливість сумісного використання з прикладними рішеннями "Управління торгівлею" і "Зарплата і управління персоналом". Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Програма охоплює повний інвестиційний цикл за такими блоками:

 • Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності інвестора;
 • Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності замовника;
 • Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності підрядника.


"Бухгалтерія будівельної організації" призначений для автоматизації ведення бухгалтерського обліку і завдань фінансової служби підприємства з будівельною специфікою обліку: 

 • планування лімітів капітальних вкладень в розрізі об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво і підрядників; 
 • планування витрат з утримання підрозділів замовника будівництва в розрізі статей витрат, підрозділів і джерел фінансування; 
 • облік виконання будівельно-монтажних робіт в розрізі будівництв, об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво, технологічної структури витрат, підрядчиків з формуванням довідки про вартість будівельних робіт і витрат за формою КБ-3; 
 • облік ПДВ по капітальних вкладеннях в розрізі об'єктів капітальних вкладень; 
 • облік обладнання, що вимагає монтажу в розрізі об'єктів будівництва і місць зберігання, облік 
 • заготівельно-складських витрат по устаткуванню в розрізі статей витрат; 
 • облік надходження і вибуття будівельних матеріалів в розрізі об'єктів будівництва і місць зберігання; 
 • облік заготівельно-складських витрат за матеріалами в розрізі статей витрат; 
 • облік видачі підрядчикам матеріалів як давальницької сировини та списання в міру його витрачання; 
 • облік витрат з утримання підрозділів замовника будівництва (самого замовника будівництва і служби комплектації) в розрізі затверджених кошторисів, статей витрат і джерел фінансування, розподіл витрат на об'єкти будівництва; 
 • облік надходження грошових коштів і використання коштів цільового фінансування в розрізі джерел фінансування; 
 • контроль і коректування взаємно використаних засобів джерел фінансування; 
 • облік операцій з передачі закінчених будівництвом об'єктів інвесторам з оформленням актів КБ-11 і КБ-14; 
 • наявність аналітичних звітів по руху коштів джерел фінансування, обліку капітальних вкладень, товароматеріальних цінностей, розрахунків з контрагентами; 
 • наявність комплекту первинних документів з обліку капітальних вкладень, незавершеного виробництва об'єктів будівництва, обліку ТМЦ та інших документів, що використовуються замовником будівництва; 
 • формування пайового внеску і розрахунки за договорами поступки прав вимоги; 
 • формування планової вартості будівельно-монтажних робіт з можливістю створення локального кошторису, відомості трудових і матеріальних ресурсів, розрахунок маржинального доходу за кошторисом, а потім відображення передачі виконаних робіт на підставі створеного кошторисного розрахунку з формування уніфікованого акта передачі виконаних будівельних робіт КБ-2; 
 • облік будівельно-монтажних робіт у розрізі об'єктів будівництва, облік незавершеного виробництва за статтями витрат з відображенням етапів виконання будівельних контрактів у вигляді довідок про вартість виконаних робіт з використанням уніфікованих друкованих форм КБ-3; 
 • можливість формування зведеної довідки за формою КБ-3; 
 • роздільний облік будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами та силами сторонніх підрядних організацій, у складі собівартості будівельних робіт і в складі виручки при реалізації будівельно-монтажних робіт; 
 • облік прийнятих від субпідрядника послуг замовника, відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх обсягу як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами; 
 • облік прийнятих субпідрядних робіт по об'єктах з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику, як передача субпідрядних робіт; 
 • облік невідфактурованих поставок з використанням уніфікованої форми М-7. Облік списання матеріалів по об'єктах за формою М-29; 
 • облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з висновком універсальних Актів звірки. Формування журналу-ордера № 6 по постачальниках і субпідрядниках, відомості №5с по замовниках; 
 • проведення двосторонніх та тристоронніх актів взаємозаліків по рахунках розрахунків з контрагентами. Інвентаризація взаєморозрахунків з формуванням уніфікованої форми інв-17; 
 • облік продукції, робіт, послуг випускаються (виконуються) за допомогою допоміжного виробництва; 
 • розрахунок собівартості допоміжного виробництва; 
 • аналіз витрат по роботах, виконаних власними силами і з залученням субпідрядних організацій; 
 • аналіз оплати замовником прийнятих етапів виконання будівельних контрактів; 
 • аналіз оплати субпідрядних робіт в розрізі об'єктів будівництва; 
 • внутрішньогосподарські розрахунки за рахунком 79; 
 • складання регламентованої бухгалтерської і податкової звітності. 

 

Програмний продукт "Бухгалтерія будівельної організації" об'єднує функції своїх попередників - "Замовник будівництва 1.0", "Підрядник будівництва 2.3" - і має власні відмінні особливості: 

 • наявність механізму реалізації інвестиційного проекту по будівництву об'єкта за рахунок власних, позикових коштів або пайових коштів інвесторів; 
 • наявність механізму організації часткового будівництва із залученням спеціалізованого замовника; без залучення спеціалізованого замовника, самостійно виконуючи його функції; без залучення третіх осіб, самостійно виконуючи функції замовника і генерального підрядника; 
 • ведення обліку довгострокових інвестицій, як за фактичними витратами, так і обліку зроблених капітальних вкладень за договірною вартістю; 
 • передача робіт по закінченні будівництва; 
 • розрахунки за договорами поступки права вимоги.

 

Нове в редакції 1.2

 • спрощено початок роботи - додано "Стартовий помічник";
 • доданий "Бухгалтерський навігатор" по програмі;
 • забезпечена простота і наочність податкового обліку;
 • поліпшена функціональність і простота в управлінні стандартними бухгалтерськими звітами;
 • підвищена прозорість закриття періоду;
 • спрощені:
  • облік взаєморозрахунків;
  • банківські операції;
  • кадровий облік;
  • облік заробітної плати;
  • облік агентських послуг;
  • ручні операції;
 • реалізована можливість ведення податкового обліку відповідно до розділу III і Перехідними положеннями Податкового кодексу України (далі, ПКУ). Відповідно до ст. 135 і 138 ПКУ, доходи і витрати в бухгалтерському та податковому обліку нараховуються в одні й ті ж моменти і одними і тими ж документами;
 • бухгалтерський і податковий облік ведеться в регістрі бухгалтерії на бухгалтерському плані рахунків;
 • доходи і витрати підприємства обліковуються в розрізі статей Декларації з прибутку і додатків до неї;
 • ведеться облік податкової собівартості запасів;
 • ведеться пооб'єктний податковий облік усіх ОС і НМА;
 • для інвентаризації активів на 01.04.2011 р. реалізований спеціальний документ "Коригування залишків" у зв'язку з вступом в силу норм ПКУ (01.04.2011) ";
 • в документах придбання може бути вказана сума валових витрат, нарахованих за авансами до 01.04.2011 р.;
 • облік цільового використання запасів та необоротних активів ведеться в регістрі бухгалтерії на бухгалтерському плані рахунків у розрізі податкових призначень;
 • реалізована можливість пропорційного віднесення сум ПДВ на податковий кредит при придбанні запасів, ОС і послуг;
 • в стандартних бухгалтерських звітах можна проаналізувати дані бухгалтерського і (або) податкового обліку, при оцінці активів, доходів і витрат, а також відмінності між ними. Звіти містять нові можливості угруповання, відбору, сортування інформації. Дані звітів також представляються у вигляді діаграм;
 • для всіх документів і деяких довідників можна зберігати додаткові відомості. Додаткові відомості можна вивести в стандартні бухгалтерські звіти.

 

Умови придбання:

Для придбання програми телефонуйте за номером тел .: (0472) 56-16-36 або 067-472-16-05.

Програмний продукт «Бухгалтерія будівельної організації" забезпечує роботу прикладного рішення на одному робочому місці в один момент часу. 


Для розширення кількості робочих місць користувачам необхідно придбати потрібну кількість додаткових ліцензій на конфігурацію та окремо на платформу.    
Для використання програми в режимі клієнт-сервер необхідно окремо придбати ліцензію на сервер.

 

Варіанти та вартість поставки

Бухгалтерія будівельної організації

8 400 грн. 

Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів

18 300 грн. 

 

Вартість ліцензій на конфігурацію

Бухгалтерія будівельної організації. Додаткова ліцензія на 1 робоче місце

2 400 грн. 

Бухгалтерія будівельної організації. Додаткова ліцензія на 5 робочих місць

10 800 грн.

 

Вартість додаткових ліцензій на платформу

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3 300 грн. 

Клієнтська ліцензія на 5 робочіх місць

11 610 грн. 

Клієнтська ліцензія на 10 робочіх місць

22 290 грн. 

Клієнтська ліцензія на 20 робочіх місць

42 360 грн. 

Клієнтська ліцензія на 50 робочіх місць

100 500 грн. 

Клієнтська ліцензія на 100 робочіх місць

183 600 грн. 

Клієнтська ліцензія на 300 робочіх місць

546 000 грн. 

Клієнтська ліцензія на 500 робочіх місць

906 000 грн. 

Ліцензія на сервер 8.3

24 600 грн.

Ліцензія на сервер 8.3 (х86-64)

42 600грн.

Сервер МІНІ на 5 підключень 8.3

9 000 грн.

Підтримка користувачів

Обслуговування користувачів програмних продуктів версії ПРОФ, здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС). Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт на сайті https://portal.1c.eu/ самостійно, або за допомогою партнера, і оформити безкоштовну квартальну підтримку у партнера який продав Вам ліцензію по купону, що входить в комплект поставки програмного продукту.

Підписка на ІТС включає сервісне обслуговування:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи, а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів https://portal.1c.eu;
 • доступ до сайту ІТС Україна, що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації (онлайн сервіс http://its.1c.ua).
 • По закінченні періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.