(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Програмні продукти 1С / Бухгалтерський та податковий облік / 1С:Бухгалтерія для України. Базова версія 2.0

Опис Ліцензії Підтримка

 

НОВЕ В РЕДАКЦІЇ 2.0 КОНФІГУРАЦІЇ "БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ"

Редакція 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України" розроблена на сучасному інтерфейсі "Таксі". Основні характеристики нового інтерфейсу "Таксі":

§  великий шрифт;

§  збільшений робочий простір;

§  нова система навігації: панель інструментів, панель відкритих вікон, меню розділів;

§  доступ до повнотекстового пошуку, вибраному, меню функцій та історії з будь-якого вікна;

§  зручний пошук у списках, управління пошуком;

§  можливість додати до вибраного як об'єкти (документи, елементи довідників та ін.), так і команди.

Інтерфейс "1С:Підприємство 8.2" (в закладках та окремих вікнах) у редакції 2.0 не підтримується.

Функціональні опції

Налаштуваннями параметрів обліку (Головне – Настройки – Параметри обліку) передбачено низку функціональних опцій. Відключення функціональної опції призводить до виключення з інтерфейсу конфігурації документів (закладок і реквізитів документів), звітів, довідників, пов'язаних з опцією. Відключення функціональної опції не призводить до вилучення об'єктів конфігурації: у разі подальшого включення функціональної опції документи, довідники та звіти повертаються до інтерфейсу.

Передбачені такі функціональні опції:

§  Ведеться облік розрахунків у валюті.

§  Ведеться облік зворотної тари.

§  Ведеться облік бланків суворого обліку.

§  Ведеться діяльність за договорами комісії.

§  Ведеться роздрібна торгівля.

§  Ведеться виробнича діяльність.

Крім опцій, які визначаються параметрами обліку, передбачена опція "Використовувати кілька організацій". Опція включається, якщо у довіднику "Організації" (Головне – Настройки – Організації) вказано більше однієї організації. Якщо опція вимкнена, то у документах користувач не вказує організацію – це завжди єдина організація інформаційної бази.

Банківські документи

Документи руху безготівкових грошових коштів вводяться і зберігаються у журналі "Банківські виписки".

Надходження грошових коштів на банківський рахунок відображається документом "Надходження на банківський рахунок". Документом відображається будь-яке надходження грошових коштів: як від контрагента, відповідно до його платіжного доручення, так і від банку, відповідно до платіжного ордера банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вхідне" будуть перетворені у документи "Надходження на банківський рахунок". Раніше сформовані документи "Платіжний ордер на надходження коштів" зберігаються для сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити неможна.

Списання грошових коштів з банківського рахунку відображається документом "Списання з банківського рахунку". Документом відображається будь-яке списання коштів: як згідно з платіжним дорученням організації, так і з платіжним ордером банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вихідне" будуть перетворені у документи "Списання з банківського рахунку". Раніше сформовані документи "Платіжний ордер на списання грошових коштів" зберігаються для сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити неможна.

Додано документ "Платіжне доручення". Документ є платіжним дорученням, яке направляється організацією банку для перерахування грошових коштів. Документ можна роздрукувати, або передати банку через систему "Клієнт-банк". Документ не формує бухгалтерських проводок і не є аналогом документа "Платіжне доручення вихідне", що використовувався у редакції 1.2. Після отримання від банку інформації про списання коштів, слід сформувати документ "Списання з банківського рахунку". Сума платежу та інформація про одержувача можуть бути заповнені автоматично з "Платіжного доручення".

Кадровий облік

Кадрові накази (прийом, переведення, звільнення) оформляються окремо для кожного співробітника. При переході на редакцію 2.0 введені раніше кадрові накази будуть перетворені у нові документи для кожного співробітника.

Вид зайнятості співробітника (основне місце роботи, внутрішнє або зовнішнє сумісництво) вказується для співробітника безпосередньо у наказі про прийом і може бути змінений у разі кадрового переведення. Таким чином можлива зміна основного місця працівника в організації без необхідності звільнення і повторного прийому на роботу.

Документ "Кадрове переведення" дозволяє фіксувати як зміну кадрових даних без змін даних про оплату праці, так і зміну тільки даних про оплату праці.

Спрощено введення інформації про планові внески соціального страхування у кадрових документах – замість зазначення повного набору необхідних внесків вказується тільки категорія застрахованої особи, що відповідає інструкції заповнення звітності з ЄСВ. Під час розрахунку зарплати повний набір внесків визначається за основною категорією співробітника та видом проведених нарахувань.

Реалізовано можливість ведення спрощеного кадрового обліку. Такий облік кадрові дозволяє не використовувати документи, а інформацію про місце роботи співробітника, плановий оклад тощо можна внести безпосередньо у картку співробітника. У разі ведення спрощеного обліку не підтримується зберігання історії введених змін. За необхідності під час роботи можна перейти від ведення спрощеного кадрового обліку до ведення повного обліку.

Облік заробітної плати

У новій версії розширені можливості обліку часу. Існує можливість введення кількох виробничих календарів, а для кожної організації – можливість створення основного графіка роботи. У документі нарахування заробітної плати розрахунок часу (норма за місяць, відпрацьований час, календарні дні) розраховується автоматично за даними графіка та/або виробничого календаря.

Спрощено та прискорено роботу з документом "Нарахування зарплати". Документ автоматично розраховується під час початкового заповнення за плановими даними. Розрахунок або перерахунок документа тепер можливий без необхідності його запису (або скасування проведення) в інформаційній базі.

У разі ведення спрощеного кадрового обліку можливо ведення спрощеного режиму обліку нарахувань у документі "Нарахування зарплати". При такому режимі інформація про нарахування співробітника вводиться у документі одним рядком (і без необхідності зазначення додаткових реквізитів). Обмеженням режиму є можливість використання тільки окладу по днях, індексації та нарахувань фіксованою сумою, відсутність перехідних нарахувань. Перехід до ведення повного обліку можливий у будь-який момент без необхідності конвертації даних.

Спосіб відображення зарплати співробітника в бухгалтерському обліку тепер фіксується без необхідності оформлення кадрових документів, безпосередньо з довідника "Співробітники". Реалізована також можливість зазначення основного способу відображення в цілому по організації або для окремих підрозділів.

Формування проводок з нарахування заробітної плати можливе в двох режимах – безпосередньо у документі нарахування (під час його проведення), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.

Ведення обліку щодо розрахунків з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" можливо як для кожного працівника, так і зведено за всіма працівникам.

Оформлення відомостей на виплату заробітної плати здійснюється через банк і касу за допомогою окремих документів "Відомість в банк" і "Відомість в касу". Документи "Відомість на виплату зарплати", які використовувались раніше, залишені для зберігання введених даних, але більше не використовуються.

Зверніть увагу – тепер відомості на виплату автоматично фіксують виплату по взаєморозрахунках зі співробітниками та з бюджетом за ПДФО і внесками. Касові та банківські документи на виплату заробітної плати або перерахування податків тільки формують проводки з відображення виплати в бухгалтерському обліку.

Замість обліку способу виплати зарплати по співробітниках і даних про банківські картки ведеться облік особових рахунків співробітників у рамках зарплатних проектів. Оформлення виплати можливе будь-якому співробітнику і через банк, і через касу. Під час заповнення відомості в банк за зарплатним проектом проводиться відбір співробітників тільки у рамках цього проекту.

Депонування невиплаченої через касу заробітної плати здійснюється окремим документом "Депонування зарплати".

Версіонування об'єктів

Підсистема "Версіонування об'єктів" призначена для обліку історії змін об'єктів (хто, коли і що змінив). Також вона дозволяє отримувати звіти за версіями або за конкретною версією об'єкту.

Синхронізація з іншими конфігураціями

Реалізовано обмін даними з конфігурацією "Управління торгівлею для України", редакція 3.1.

У разі спільного використання конфігурації "Бухгалтерія для України", редакція 2.0 з конфігурацією "Роздрібна торгівля для України", редакція 2.0 можлива синхронізація даних.

Перехід з попередніх версій

Перехід на нову версію редакції 2.0 здійснюється оновленням інформаційної бази редакції 1.2 "Бухгалтерія для України". Оновлення виконується у режимі конфігуратора з версії не нижче 1.2.39.

Нумерація документів

Спосіб нумерації документів у редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України" змінився у порівнянні з редакцією 1.2. Для правильної нумерації документів необхідно змінити номер першого створеного документа кожного виду так, щоб він продовжував нумерацію зі старої версії. При цьому номери документів, які були перенесені з редакції 1.2 конфігурації "Бухгалтерія для України", у друкованих формах будуть відображатися правильно.

Архів регламентованої звітності

Є можливість відкрити для перегляду, друку або вивантаження у XML архівних регламентованих звітів (створених та збережених у редакції 1.2).

Щоб скористатися цією можливістю слід увійти в режимі Підприємства використовуючи "Товстий клієнт (керовану прикладну програму)".

Перенесення даних з інформаційних баз 1С:Бухгалтерії 7.7 для України

Для спрощення переходу з 1С:Бухгалтерії 7.7 для України на 1С:Бухгалтерію 8 для України підтримується можливість вивантаження даних з 1С:Бухгалтерії 7.7 для України у 1С:Бухгалтерію 8 для України.

Повну інформацію про властивості конфігурації наведено на сторінці Бухгалтерія ПРОФ, версія 2.0


 При переході з базової версії «1С: Бухгалтерії 8 для України» на версію ПРОФ накопичені в базовій версії облікові дані повністю зберігаються.

 

Обмеження базової версії

Базова версія "1С:Бухгалтерія 8 для України" має ряд обмежень у порівнянні з версією ПРОФ:

§  Не підтримується ведення бухгалтерського і податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі. При цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп'ютері;

§  Одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;

§  Не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;

§  Не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті;

§  Не підтримується робота розподілених інформаційних баз;

§  Не підтримується СОМ-з'єднання і Automation-сервер.

Якщо у організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в одній інформаційній базі, одночасної роботи користувачів або інші завдання, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку можна буде перейти на роботу з програмою "1С:Бухгалтерія 8 для України" версії ПРОФ , яка не має зазначених обмежень. 

Умови придбання:

Для придбання програми Ви можете звернутися за телефонами (0472) 56-16-36 або (067) 472-16-05

Особливості ліцензування
Програмний продукт «1С:Бухгалтерія 8 для України. Базова версія »представляє собою платформу «1С: Підприємство 8» і конфігурацію «Бухгалтерія для України» з обмеженнями по функціоналу, описаними вище, і з програмною системою ліцензування.

У комплект поставки входить дистрибутив на компакт-диску, комплект документації, необхідної для роботи з базовою версією, Ліцензійна угода і реєстраційна анкета, конверт з PIN-кодом для отримання електронної ліцензії на використання програми.

У базовій версії застосовується так зване електронне ліцензування продукту з «прив'язкою» програми до конкретного комп'ютера. Ключ апаратного захисту при цьому не поставляється.

Кожен комплект продукту поставляється з унікальним PIN-кодом, прихованим від перегляду. У постачання продукту входить запечатаний конверт з PIN-кодом. PIN-код можна прочитати тільки після розтину конверта.

Для запуску і роботи програми необхідно отримати електронну ліцензію. При першому запуску програми на комп'ютері формується код комп'ютера, який необхідно разом з PIN-кодом повідомити в Центр ліцензування фірми «1С». На підставі PIN-коду та коду комп'ютера, на якому передбачається використовувати програму, Центром ліцензування формується електронна ліцензія - код прив'язки до конкретного комп'ютера.

Отримання ліцензії може бути виконано автоматично, якщо комп'ютер користувача підключений до Інтернету, а також електронною поштою або по телефону. Детальна інструкція по отриманню електронної ліцензії на програму включена в документацію.

У разі зміни конфігурації або заміни комп'ютера можливе отримання до двох резервних ліцензій. Резервні ліцензії можуть отримувати тільки зареєстровані користувачі програми.

Базова версія може працювати тільки в режимі одного користувача, тому для цієї версії не можуть використовуватися додаткові ліцензії для розширення кількості робочих місць, а також ліцензія на сервер «1С:Підприємства 8».

Підтримка користувачів
 Зареєстровані користувачі програмного продукту «1С:Бухгалтерія 8 для України. Базова версія» мають право на безкоштовне отримання оновлень програми і конфігурації, включаючи форми звітності, на сайті підтримки користувачів https://portal.1c.eu або через партнерів фірми «1С».
   

Звертаємо увагу користувачів, що форми звітності для програми «1С: Бухгалтерія 8 для України» поставляються тільки разом з конфігурацією або її оновленням і не поставляються окремо, як це було в більш ранніх версіях програми.
   

Для отримання додаткової підтримки користувачі базової версії «1С:Бухгалтерія 8 для України» також можуть придбати підписку на інформаційно-технологічний супровід (ІТС Україна). Щомісяця випускаються комплекти дисків ІТС Україна містять оновлення програм і конфігурацій, форми звітності, методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи «1С:Підприємство», різноманітні консультації та довідники з бухобліку та оподаткування, правову базу даних «ЛІГА: ЗАКОН» і багато іншого. ІТС Україна розповсюджується за передплатою, також випуск ІТС Україна можна придбати у формі разової поставки.