(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Програмні продукти 1С / Документообіг / Документообіг 8 КОРП

Опис Ліцензії Підтримка

Програмний продукт «Документообіг 8 КОРП» призначений для вирішення завдань автоматизації обліку документів, покращення взаємодії працівників, контролю та аналізу виконавської дисципліни:

 • централізоване безпечне зберігання документів;
 • оперативний доступ до документів;
 • облік прав користувачів при доступі до документів;
 • реєстрація вхідних і вихідних документів;
 • перегляд і редагування документів;
 • контроль версій документів;
 • повнотекстовий пошук документів по змісту;
 • робота з документами будь-яких типів: офісними документами, текстами, зображеннями, аудіо - та відеофайлами, документами систем проектування, архівами, додатками і т.д.;
 • колективна робота користувачів з можливістю узгодження, затвердження та контролю виконання документів;
 • маршрутизація документів (настроюється по кожному виду документів);
 • автоматизована завантаження документів зі сканера і з електронної пошти;
 • облік та контроль робочого часу співробітників.

Облік документів ведеться в розрізі видів документів відповідно до положення про Документооборот підприємства. Принципи обліку вхідних, вихідних і внутрішніх документів, закладені в програму, відповідають законодавству, ДСТУ і вітчизняній діловодній практиці.

Використання програми «Документообіг 8 КОРП» дозволяє:

 • упорядкувати роботу співробітників з документами, виключити можливість втрати версій або перетину фрагментів при одночасній роботі;
 • скоротити час пошуку потрібної інформації і сумарний час колективної обробки документів;
 • підвищити якість готового матеріалу (проектів, документації тощо) за рахунок вирішення великої кількості спірних питань і впорядкування роботи користувачів.

Основні можливості

«Документообіг 8 КОРП» в комплексі вирішує завдання автоматизації обліку документів, взаємодії працівників, контролю та аналізу виконавської дисципліни. Програма підтримує багатокористувацьку роботу в локальній мережі або через Інтернет, у тому числі і через веб-браузери.

Робота з документами

«Документообіг 8 КОРП» дозволяє працювати з документами будь-яких типів. Кожен документ супроводжується обліково-реєстраційною карткою, набір реквізитів якої відповідає ГОСТ Р 6.30-2003, вимогам ГСДОУ і традицій діловодства, які склалися у вітчизняній практиці.

Зберігання та права доступу

У конфігурації програми «Документообіг 8 КОРП» внутрішні документи і файли зберігаються в структурі папок з урахуванням прав доступу.

Структура папок може формуватися згідно з організаційною структурою підприємства або за типами документів. Кожній папці встановлюється дозвіл на виконання користувачами або групами користувачів різних операцій: читання, додавання, редагування або видалення.

Додатково до цього всі дані конфігурації програми «Документообіг 8 КОРП» обмежуються правами доступу в залежності від видів документів, грифів доступу до документів, груп кореспондентів і груп фізичних осіб.

Реєстрація вхідних і вихідних документів

«Документообіг 8 КОРП» дозволяє вести облік та реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції. При цьому здійснюється автоматична генерація наскрізних реєстраційних номерів по складним правилами.

Реєстрація документів проводиться відповідно до Гостів, типовими інструкціями і традиціями вітчизняного діловодства.

Реєстрація документа супроводжується наступними процесами:

 • автоматизація процедури розгляду документів і подальшої постановки на контроль,
 • оповіщення виконавців,
 • підтримка регламентованих термінів виконання документів,
 • подальше формування звітів по надходженню і виконання документів, за простроченими документами.

Сканування

В «Документообіг 8 КОРП» передбачена можливість завантаження вхідних, вихідних, внутрішніх документів і файлів з сканерів будь-яких типів, що підтримують інтерфейс TWAIN.

Електронна пошта

Будь-який документ або файл «Документообіг 8 КОРП» можна відправити по електронній пошті безпосередньо з програми. Передбачена також завантаження вхідних і внутрішніх документів з електронної пошти.

Перегляд, редагування та контроль версій

Для перегляду та редагування документів «1С:Документообіг 8» використовує відповідні програми, встановлені на локальних комп'ютерах користувачів.

Повсякденна робота з документами і файлами виконується безпосередньо на «робочому столі»; користувач бачить список редагованих документів і список невиконаних завдань, передбачена настройка «робочого столу» з можливістю видалити, додати або поміняти місцями елементи конкретного розділу.

«Документообіг 8 КОРП» забезпечує доступ співробітників до файлів як для перегляду, так і для редагування. Конфлікти при одночасному редагуванні документів виключаються завдяки механізму блокування файлів.

При збереженні змін в інформаційній базі автоматично створюється нова версія файлу з зазначенням автора, дати і часу створення.

Безпосередньо з картки файлу можна подивитися список версій, видалити непотрібні, змінити активну (поточну) версію. Для файлів популярних форматів (doc, rtf, html, txt, odt) підтримується порівняння версій.

Бізнес-процеси та робота користувачів

У конфігурації програми «Документообіг 8 КОРП» колективна робота з документами реалізована в наступних бізнес-процесах:

 • Розгляд: документ потрапляє на розгляд до керівника і з його резолюцією повертається до автора документа.
 • Виконання: документ передається на виконання всім користувачам за списком і контролерові для дотримання виконавської дисципліни. Один з користувачів може бути призначений відповідальним виконавцем.
 • Погодження: докладені до такого бізнес-процесу документи потрапляють на узгодження зазначеним респондентам і потім повертаються до автора цього бізнес-процесу для ознайомлення з результатами узгодження або відправки на повторне погодження.
 • Затвердження: документ потрапляє на затвердження до відповідальної особи і повертається до автора документа для ознайомлення з результатом затвердження.
 • Реєстрація: документ потрапляє до секретаря для присвоєння реєстраційного номера, проставлення печатки організації і відправки кореспонденту.
 • Ознайомлення: за допомогою цього бізнес-процесу потрібний документ розсилається всім користувачам за списком для ознайомлення.
 • Доручення: за допомогою цього бізнес-процесу можна видавати доручення співробітникам і перевіряти їх виконання.

Передбачена можливість призначати завдання не тільки конкретним виконавцям, але і ролям. Так, наприклад, документ можна відправити на затвердження ролі «Директор» і програма автоматично доставить відповідну завдання тому, хто в даний момент виконує цю роль - самому директору або його заступнику.

Для забезпечення жорсткої маршрутизації передбачена можливість налаштування шаблонів маршрутів бізнес-процесів по кожному виду документів.

Пошук

Електронний документ являє собою структурований набір даних, що містить реквізитні і змістовну частину. Реквізити документа та інформація його змістовної частини можуть бути використані в процесі пошуку конкретного документа.

В «Документообіг 8 КОРП» реалізований повнотекстовий пошуку будь-яких даних (документів, файлів) не тільки по всіх полях карток, але і по змісту версій файлів популярних форматів з урахуванням морфології російської та української мов.

Облік робочого часу та контроль виконання

Дані обліку робочого часу й можливість його контролю забезпечують керівника інформацією для прийняття управлінських рішень і дозволяють оптимізувати роботу працівників.

У програмі реалізована щоденна звітність співробітників, яка включає в себе дані про час, проект, зміст роботи. На підставі цих даних можна побудувати різноманітні звіти про витрати часу співробітників в розрізі видів робіт, підрозділів або періодів.

Організація розподіленої інформаційної бази

В «Документообіг 8 КОРП» передбачена робота в режимі розподіленої інформаційної бази в тому числі і для варіанту зберігання файлів не в інформаційній базі, а на диску.

Обмін даними з іншими типовими конфігураціями 

В "Документообіг 8 КОРП" передбачені плани обміну з типовими конфігураціями, що працюють на платформі "Підприємство 8.2":

Веб-сервіси роботи з файлами

"Документообіг 8 КОРП" може виступати як зовнішня по відношенню до інших систем бібліотека файлів. Взаємодія між "Документообігом 8 КОРП" та іншим додатком (наприклад, іншою інформаційною базою, що працює на платформі "Підприємство 8.2") здійснюється за допомогою веб-сервісів.

Особливості ліцензування

Використання програми на двох і більше робочих місцях можливо за наявності відповідної кількості клієнтських ліцензій. Для роботи програми у варіанті «клієнт-сервер» необхідна ліцензія на сервер.

Вартість основної поставки:

Документообіг КОРП

62 700 грн. 

Вартість додаткових ліцензій

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3 300 грн. 

Клієнтська ліцензія на 5 робочіх місць

11 610 грн. 

Клієнтська ліцензія на 10 робочіх місць

22 290 грн. 

Клієнтська ліцензія на 20 робочіх місць

42 360 грн. 

Клієнтська ліцензія на 50 робочіх місць

100 500 грн. 

Клієнтська ліцензія на 100 робочіх місць

183 600 грн. 

Клієнтська ліцензія на 300 робочіх місць

546 000 грн. 

Клієнтська ліцензія на 500 робочіх місць

906 000 грн. 

Ліцензія на сервер 8.3

24 600 грн.

Ліцензія на сервер 8.3 (х86-64)

42 600грн.

Сервер МІНІ на 5 підключень 8.3

9 000 грн.

Підтримка користувачів

Обслуговування користувачів програмних продуктів версії ПРОФ, здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС). Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт на сайті https://portal.1c.eu/ самостійно, або за допомогою партнера, і оформити безкоштовну квартальну підтримку у партнера який продав Вам ліцензію по купону, що входить в комплект поставки програмного продукту.

Підписка на ІТС включає сервісне обслуговування:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи, а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів https://portal.1c.eu;
 • доступ до сайту ІТС Україна, що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації (онлайн сервіс http://its.1c.ua).
 • По закінченні періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.