(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Програмні продукти 1С / Комплексна автоматизація / Управління виробничим підприємством

Опис Ліцензії Підтримка

Програмний продукт "Управління виробничим підприємством" є комплексним прикладним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку на виробничому підприємстві.
Рішення дозволяє організувати комплексну інформаційну систему, відповідну корпоративним, українським і міжнародним стандартам і забезпечує фінансово-господарську діяльність підприємства.

"Управління виробничим підприємством" надає:

 • керівництву підприємства й управлінцям, відповідальним за розвиток бізнесу, - широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, - інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямками
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства

 

Можливості конфігурації:

Управління торгівлею

Конфігурація дозволяє автоматизувати завдання контролю та аналізу торгових операцій в комплексі з суміжними завданнями управлінського обліку:

 • планування продажів і планування закупівель
 • управління відносинами з клієнтами (CRM)
 • управління поставками і запасами
 • управління взаєморозрахунками з контрагентами

Тим самим забезпечується ефективне управління торговим бізнесом сучасного підприємства. Конфігурація підтримує такі різновиди торгівлі: оптову торгівлю (продаж в кредит, продаж за передоплатою, торгівлю по замовленнях), роздрібну торгівлю (продажу в торговому залі і віддалених неавтоматизованих точках), комісійну торгівлю (включаючи прийом і передачу товарів на реалізацію, а також субкомиссию) .

Виконання замовлень точно в строки і прозорість ходу виконання кожного замовлення стає все більш важливим аспектом діяльності підприємств. Функціонал управління замовленнями, реалізований у конфігурації, дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців і відображати їх у планах підрозділів підприємства відповідно до прийнятої в компанії стратегії виконання замовлень і схем роботи (робота зі складу, під замовлення). При реєстрації замовлення необхідні товари будуть автоматично зарезервовані на складах підприємства, а за відсутності потрібної кількості товарів може бути сформований замовлення постачальнику.

Ефективність торгівлі залежить від політики ціноутворення. Механізми ціноутворення дозволяють підприємству визначати і реалізовувати цінову політику відповідно до наявних аналітичних даних про попит і пропозицію на ринку.

Конфігурація має наступні функціональні можливості:

 • побудова різних схем формування цін і знижок
 • контроль за дотриманням співробітниками встановленої цінової політики
 • зберігання інформації про ціни конкурентів і постачальників
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів
 • використання накопичувальних знижок за дисконтними картками

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг, включаючи оптову, комісійну та роздрібну торгівлю. Всі операції з оптової та комісійній торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні й податкові документи. Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і неавтоматизованими торговими точками.

Ведеться облік поворотної багатооборотної тари як особливого виду товарно-матеріальних цінностей.

Забезпечується автоматичне віддзеркалення торгових операцій в підсистемі бухгалтерського обліку.

Управління поставками і запасами

Матеріальні потоки є основою господарської діяльності торгового чи виробничого підприємства. Раціональне управління товарно-матеріальними цінностями, мінімізація складських запасів у поєднанні з гарантованим забезпеченням господарської діяльності є запорукою ефективної діяльності підприємства. Використання функціоналу управління запасами дозволяє ефективно організувати складське господарство, підвищити продуктивність праці працівників складу, співробітників постачальницько-збутових структур.

У прикладному рішенні реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах. Забезпечується повний контроль запасів товарно-матеріальних цінностей на підприємстві.

Прикладне рішення дозволяє:

 • управляти залишками товарно-матеріальних цінностей в різних одиницях виміру на безлічі складів
 • вести роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, поворотної тари
 • деталізувати розташування товару на складі по місцях зберігання, що дозволяє оптимізувати збірку замовлень покупців (товарів в накладних) на складі
 • враховувати серійні номери, терміни придатності та сертифікати
 • контролювати правильність списання серійних номерів і товарів з певними строками придатності й сертифікатами
 • задавати довільні характеристики партії (колір, розмір і т.д.) і вести партійний облік у розрізі складів
 • комплектувати і розкомплектовувати товарно-матеріальні цінності
 • резервувати товарно-матеріальні цінності

Організація складського господарства може бути різною, структура може бути як простий, так і досить ієрархічно складною. Склади або місця зберігання можуть бути як на території підприємства, так і розташовані віддалено.

                                alt

Відомості про складські запаси можуть вводитися в інформаційну систему з високим ступенем деталізації: до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.), серійних номерів і строків придатності товарів. Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю і потенційного обсягу продажів у відпускних цінах.

Передбачається проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей і автоматична обробка їх результатів. За результатами інвентаризації автоматично підраховується різниця між обліковими кількістю (зареєстрованим в інформаційній базі при проведенні документів надходження і відвантаження) і фактичною кількістю цінностей, виявленим в результаті інвентаризації. Після чого оформляються документи списання (у разі нестачі) або оприбуткування (у разі виявлення надлишків).

Засоби статистичного аналізу запасів дозволяють оцінити привабливість кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства, стабільність продажів, виявити погано продається за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрата за період і коефіцієнт оборотності.

Управління виробництвом

Виробництво являє собою один з найбільш складних процесів на підприємстві. Управління виробництвом тісно пов'язане з управлінням закупівлями, продажами, основними засобами, персоналом, фінансами.

Конфігурація "Управління виробничим підприємством для України" дозволяє повністю контролювати виробничі процеси від моменту передачі матеріалів у виробництво до випуску готової продукції. Оперативно відстежується виконання виробничої програми, вираженої в планах виробництва різної деталізації - від укрупнених планів до позмінних планів виробництва, а також до окремих виробничих замовлень. Надається можливість оперативної корекції планів за фактичними результатами завершених періодів, оперативного формування заявок на купівлю та виготовлення відсутніх матеріалів і комплектуючих виробів.

Конфігурація "Управління виробничим підприємством для України" надає наступні можливості:

 • ведення масивів нормативно-довідкової інформації, необхідних для планування та обліку виробництва готової продукції, включаючи формування норм витрат сировини та допоміжних матеріалів
 • планування та облік випуску готової продукції
 • контроль виконання виробничих завдань
 • обробка замовлень на виробництво
 • облік витрат сировини і матеріалів, незавершеного виробництва
 • облік власної та давальницької сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції
 • облік браку
 • облік спецодягу та спецоснащення
 • облік і аналіз виробничих витрат, розрахунок планової і фактичної собівартості
 • Виробничі операції автоматично відображаються в бухгалтерському та податковому обліку.

Управління відносинами з клієнтами (CRM)

Управління відносинами з клієнтами, відоме також як CRM або Customer Relationship Management, є невід'ємною функціональної областю сучасної комплексної інформаційної системи підприємства.

CRM - це концепція управління відносинами з клієнтами в умовах активної конкуренції, націлена на максимальне освоєння потенціалу кожного клієнта і партнера в інтересах підприємства.

Концепція CRM передбачає регулярний збір і аналіз інформації про кожного клієнта, реальних і потенційних: як клієнт відреагував на ділову пропозицію, чи задоволений він якістю обслуговування, чи змінюються його переваги з часом, наскільки акуратно він виконує взяті на себе зобов'язання і, в кінцевому підсумку, скільки доходу клієнт приносить (або міг би принести) підприємству. Відстежуються всі стадії відносин з клієнтом. Ретельно уловлюються ознаки небезпечного погіршення відносин, оскільки, як відомо, на конкурентному ринку витрати на залучення нового клієнта на порядок перевищують витрати на утримання наявного клієнта.

Концепція CRM передбачає гармонійне поєднання формального підходу і індивідуального ставлення до кожного клієнта. Але якщо кількість активних клієнтів підприємства вимірюється в десятках або сотнях, а кількість потенційних клієнтів - відповідно в сотнях або тисячах, то повна реалізація концепції CRM призведе до накопичення величезних масивів інформації, працювати з якими без залучення спеціальних засобів автоматизації буде просто неможливо.

Конфігурація містить засоби автоматизації концепції CRM. Функціональні можливості конфігурації дозволяють підприємству успішно управляти відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками і якими іншими контрагентами.

Передбачається реєстрація всіх дій з укладення та виконання угод, реєстрація всіх контактів з контрагентами, як реальними, так і потенційними.

                                           alt

Конфігурація дозволяє робити наступне:

 • використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимог кожного клієнта
 • зберігати повну контактну інформацію по контрагентах і їх співробітниках, історію взаємодії з ними
 • реєструвати інформацію про постачальників: умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатура і ціни товарів і матеріалів
 • автоматично сповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами та інші події (зокрема, про дні народження контактних осіб)
 • планувати робочий час і контролювати робочі плани працівників
 • аналізувати незавершені і планувати майбутні угоди з покупцями і потенційними клієнтами
 • реєструвати кожне звернення потенційного клієнта і надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і операцій
 • проводити інтегрований аналіз відносин з клієнтами
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень
 • аналізувати і оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій

Автоматизовані механізми управління відносинами з клієнтами можна використовувати не тільки як ефективне знаряддя в конкурентній боротьбі за вигідних клієнтів. Надається сховище інформації про контрагентів підприємства із зручними засобами доступу. Співробітник, який прийняв дзвінок незнайомого йому клієнта, може прямо в процесі телефонної розмови увійти в курс справи, оперативно перегорнувши відомості про клієнта та про останні контакти з ним на екрані свого комп'ютера.

Можливості конфігурації з управління відносинами з клієнтами можуть бути затребувані комерційним директором, директором з маркетингу, співробітниками маркетингових, збутових і постачальницьких підрозділів підприємства.

Управління основними засобами

Розумне управління основними засобами та іншими необоротними активами являє собою найважливіший елемент стратегії досягнення довгострокової ефективності бізнесу.

У конфігурації передбачений облік наступних видів довгострокових матеріальних активів:

 • обладнання, яке надійшло на підприємство і не передане в експлуатацію
 • обладнання, передане в монтаж
 • об'єкти будівництва
 • основні засоби

Надаються наступні ключові можливості:

 • автоматизація операцій з обліку обладнання та основних засобів
 • облік витрат на виконання будівельних, монтажних і ремонтних робіт
 • облік витрат на реконструкцію і модернізацію основних засобів
 • формування звітності по необхідних розрізах
 • відображення операцій з устаткуванням і основними засобами в регламентованому обліку
 • нарахування амортизації для цілей бухгалтерського і податкового обліку

У конфігурації автоматизовані всі типові операції обліку основних засобів:

 • прийняття основного засобу до обліку
 • контроль переміщень і інвентаризація
 • нарахування амортизації
 • зміна параметрів і способів відображення витрат по амортизації
 • облік фактичного виробітку основних засобів
 • переміщення, модернізація, списання і продаж основних засобів

Підтримується широкий спектр способів розрахунку амортизації:

 • прямолінійний спосіб
 • виробничий (від обсягу виробітку)
 • спосіб зменшення залишку
 • спосіб прискореного зменшення залишку
 • кумулятивний

Для основних засобів з сезонним характером експлуатації можна вказати необхідність застосування графіка розподілу суми річної амортизації по місяцях.

Конфігурація дозволяє отримувати детальну інформацію про стан основних засобів, аналізувати ступінь їх зносу й відслідковувати виконання робіт з обслуговування обладнання.

Виконання виробничої програми в строк і оптимальне використання ресурсів вимагає якісного планування технічного обслуговування і ремонту основних засобів підприємства. Для вирішення цього завдання конфігурація надає наступні можливості:

 • ведення нормативної бази для обслуговування основних засобів
 • планування обслуговування основних засобів і ресурсів для його проведення
 • облік результатів проведеного обслуговування основних засобів
 • аналіз відхилення в терміни та обсяги обслуговування основних засобів

Планування

Планування є однією з найважливіших умов організації ефективної роботи підприємства. Планування охоплює основні напрямки господарської діяльності - продажу, закупівлі, виробництво, управління грошовими коштами у взаємодії між собою. Планування спирається на прогнозування попиту, аналіз і оцінку наявних ресурсів, перспектив розвитку підприємства

Планування полягає у встановленні цілей діяльності підприємства на певний період часу, визначення шляхів реалізації поставлених цілей, ресурсного забезпечення. Воно передбачає розробку комплексу заходів, які визначають послідовність досягнення конкретних цілей з урахуванням можливостей підприємства.

У процесі планування складається сукупність планів за напрямками діяльності, які охоплюють найважливіші підрозділи підприємства. Планування є одним з найбільш результативних способів зниження витрат. Крім того, планування - це засіб координації діяльності підрозділів підприємства.

В результаті вдається знизити рівень простою обладнання і фахівців, скоротити терміни виконання замовлень, оптимізувати руху матеріалів і складські залишки, зробити процес виробництва прозорим і керованим, в цілому підвищити ефективність роботи підприємства.

Реалізовані в конфігурації механізми планування забезпечують:

 • сценарне планування для вироблення різних варіантів розвитку підприємства
 • фіксацію розпланованих даних для захисту від зміни (за сценаріями і періодами)
 • взаємодія з механізмами бюджетування

Конфігурація передбачає планування за наступними напрямками діяльності: продажі, виробництво, закупівлі. Складати плани зручно в наступній послідовності: в першу чергу складається план продажів, потім - план виробництва, в останню чергу - план закупівель.

        alt

На підставі планів продажів, виробництва, закупівель складаються плани для окремих ділянок діяльності й окремих об'єктів планування.

У процесі планування зазвичай складається декілька варіантів одних і тих же планів, роль роздільників для яких грають сценарії. Різні сценарії відповідають різним стратегіям і різним варіантам розвитку підприємства. В рамках кожного сценарію складається власний комплект планів підприємства.

Сценарії розрізняються ступенем опрацювання деталей. Один сценарій може призначатися для складання укрупнених планів, інший сценарій - для складання уточнених планів.

Крім того, сценарії відіграють роль сполучної ланки між планами продажів, виробництва, закупівель і бюджетами. Зазначені плани призначені для відображення матеріальних потоків і виробничих процесів в кількісному і грошовому вираженні. А бюджети призначені для планування грошових потоків підприємства.

Склад плану може бути деталізований за підперіоди основного періоду плану:

 • кожна позиція складу плану може бути віднесена до певного Подпериод
 • в якості підперіоди може використовуватися одна з периодичностей: рік, півріччя, квартал, місяць, декада, тиждень, день

Кожна позиція плану може бути деталізована по контрагентах, договорах і замовленнях. Для кожної позиції плану може бути встановлений варіант розподілу (рівномірно, точно до терміну, якнайшвидше), може бути вказана залежність від плану вищого рівня.

Помічник планування

Для прискорення процесу підготовки планів доцільно використовувати спеціальний інструмент - "Помічник планування".

Робоче місце "Планування"

Конфігурація містить зручний інструмент користувача підсистеми планування - робоче місце "Планування".

Робоче місце "Планування" дозволяє:

 • переглядати і редагувати структуру планів різних видів
 • переглядати і редагувати склад планів за підперіоди деталізації
 • виконувати попередню оцінку джерел забезпечення планів
 • виконувати попередній розрахунок потреб за даними планів
 • розраховувати попередню виробничу програму і оцінювати її виконуваність з урахуванням доступних виробничих потужностей
 • зберігати налаштування обробки в інформаційній базі

Бюджетування

Бюджетування являє собою єдину систему планування, контролю та аналізу грошових потоків, а також фінансових результатів. Найважливішим елементом бюджетування є фінансове планування - управління процесом створення, розподілу і використання фінансових ресурсів підприємства. А бюджет - це фінансовий план, іншими словами, план діяльності підприємства на певний період, виражений у грошовій формі.

У результаті бюджетування складається сукупність фінансових планів, узгоджених між собою:

 • бюджет руху грошових коштів (БРГК)
 • бюджет доходів і витрат (БДР)
 • прогнозний баланс
 • оборотні бюджети для окремих підрозділів і для окремих видів діяльності підприємства

Бюджети можуть складатися як на найближчі місяці (поточне або уточнене планування), так і на більш тривалі періоди часу (стратегічне або укрупнення планування).

Бюджетування виконує такі функції:

 • економічний прогноз
 • контроль результатів діяльності підприємства
 • засіб координації діяльності підрозділів підприємства
 • основа для прийняття рішень щодо розвитку підприємства

Конфігурація "Управління виробничим підприємством" містить набір інструментів фінансового планування на підприємстві, відповідний універсальної бюджетної моделі. За допомогою конфігурації реалізуються наступні функції:

 • планування руху коштів підприємства на будь-який період в розрізі тимчасових інтервалів, підрозділів підприємства, проектів, контрагентів, номенклатури і т.д.
 • фінансове планування за кількома сценаріями; формування поточних бюджетів на основі стратегічних бюджетів та з корекцією за фактичним виконанням бюджету в завершеному періоді
 • моніторинг фактичної діяльності підприємства в тих же розрізах, в яких проводилося планування
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу
 • контроль відповідності заявок на витрачання грошових коштів робочому плану на період
 • фінансовий аналіз
 • аналіз доступності коштів
 • аналіз відхилень планових і фактичних даних

З механізмами бюджетування активно взаємодіють механізми управління грошовими коштами.

Управління грошовими коштами

Невід'ємна умова ефективного існування підприємства в сучасному конкурентному середовищі - створення ефективного механізму управління грошовими потоками, що забезпечує формування оперативної та достовірної інформації, регулювання взаєморозрахунків, підвищення платіжної дисципліни і, в кінцевому підсумку, прискорення оборотності грошових коштів.

Конфігурація містить засоби автоматизованого управління грошовими коштами підприємства, які виконує дві основні функції:

 • оперативний облік фактичного руху грошових коштів підприємства на розрахункових рахунках і касах
 • оперативне планування надходжень і витрат грошових коштів підприємства

Загальне планування витрати і надходження грошових коштів підприємства виконується в рамках бюджетування. Становить фінансовий план - бюджет - виступає в ролі сукупності орієнтирів і обмежувачів для підсистеми управління грошовими коштами.

Але в рамках функціонала управління грошових коштів ведеться оперативний фінансовий план - платіжний календар. Платіжний календар є сенс складати на кілька днів вперед.

Платіжний календар являє собою сукупність заявок на витрачання грошових коштів і планованих грошових надходжень. Платіжний календар складається з деталізацією до місць зберігання грошових коштів - банківських рахунків і кас підприємства. При складанні платіжного календаря автоматично перевіряється його здійснимість - достатність запасів грошових коштів у місцях їх зберігання.

Поділ функції фінансового планування за двома подсистемам конфігурації - підсистемі бюджетування та підсистемі управління грошовими коштами - відповідає поділу функцій управління фінансами між різними підрозділами і співробітниками підприємства. Якщо бюджет складається фінансовими службами, то заявки на витрачання коштів формуються співробітниками і підрозділами, що безпосередньо взаємодіють із контрагентами підприємства.

У конфігурації формуються грошові документи (платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери та ін.), Забезпечується взаємодія зі спеціалізованими банківськими програмами типу "Клієнт банку", контролюються фінансові потоки, контролюється наявність грошових коштів у місцях зберігання. Передбачена можливість грошових розрахунків в іноземних валютах.

Бухгалтерський облік

Вся господарська діяльність підприємства знаходить своє відображення в бухгалтерському обліку. Принципи ведення бухгалтерського обліку, реалізовані в конфігурації, повністю відповідають українському законодавству і в той же час забезпечують потреби бізнесу.

План рахунків бухгалтерського обліку, включений до складу прикладного рішення, налаштований відповідно до Наказу Мінфіну «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосування» від 31 листопада 1999 № 291. Склад рахунків, настройки аналітичного, валютного, кількісного обліку дозволяють врахувати вимоги законодавства. Користувач може також самостійно управляти методикою обліку в рамках настройки облікової політики, створити нові субрахунки і розрізи аналітичного обліку. Для цього не потрібно спеціальних знань і навичок конфігурування.

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до українського законодавства по всіх ділянках:

 • операції по банку і касі
 • основні засоби та нематеріальні активи
 • облік матеріалів, товарів, продукції
 • облік витрат і розрахунок собівартості
 • валютні операції
 • розрахунки з організаціями
 • розрахунки з підзвітними особами
 • розрахунки з персоналом з оплати праці
 • розрахунки з бюджетом

У бухгалтерському обліку автоматично відображаються всі господарські операції підприємства, реєстровані в інших підсистемах, забезпечується високий ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності.

Бухгалтерський облік - це один з найвідповідальніших ділянок діяльності підприємства. Бухгалтери повинні бути забезпечені надійним і ефективним інструментом автоматизації.

Основним способом реєстрації господарських операцій в обліку є введення в інформаційну базу документів, відповідних первинних документів бухгалтерського обліку. Бухгалтерські проводки по документу формуються автоматично за умови, що в документі буде встановлена ​​ознака відображення господарської операції документа в бухгалтерському обліку. Деякі документи в бухгалтерському обліку можуть не відбиватися.

Допускається безпосереднє введення окремих бухгалтерських проводок.

Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб в єдиній інформаційній базі. Це буде зручно в ситуації, коли господарська діяльність цих організацій тісно пов'язана між собою: при цьому в поточній роботі можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, власних складів і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

Облік податків

Основними податками в конфігурації називаються такі податки, що сплачуються організаціями компанії, облік яких охоплює значну кількість господарських операцій. Тобто, для їх коректного розрахунку потрібно не тільки складання податкової декларації в кінці періоду, а й детальний облік господарських операцій.

Основні податки, підтримувані в конфігурації:

 • Податок на прибуток
 • ПДВ (обліку даного податку в конфігурації присвячена окрема глава)
 • Єдиний податок з юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (ФО СПД)
 • Податки з фонду оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, внесків до фондів соціального страхування

Облік за міжнародними стандартами фінансової звітності

Необхідною умовою для радикального розширення співпраці українських підприємств з іноземними партнерами, а також для залучення зарубіжних інвестицій є публікація фінансових звітів, підготовлених відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Для вирішення цього завдання до складу конфігурації включена спеціальна підсистема обліку за МСФЗ.

Підсистема обліку за МСФЗ розроблена фірмою "1С" за консультаційної підтримки компанії PricewaterhouseCoopers.

Підсистема надає фінансовим службам підприємства готову методологічну основу для ведення обліку відповідно до МСФЗ і може бути адаптована до особливостей застосування стандартів на конкретному підприємстві.

Підсистема обліку по МСФО забезпечує:

 • ведення фінансового обліку та підготовку як індивідуальної, так і консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ
 • трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку за правилами, які можуть гнучко настроюватися користувачем
 • паралельне ведення обліку за українським і міжнародним стандартам по тих дільницях, де є відмінності між українськими нормативами та вимогами МСФЗ
 • проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів в "ручному" режимі

У підсистемі реалізовано ведення обліку та формування звітності за МСФЗ шляхом трансляції проводок українського бухгалтерського обліку. При цьому використовується механізм паралельного обліку по окремих дільницях, застосовується ряд функцій і документів, що дозволяють враховувати господарські операції у відповідності зі специфікою МСФЗ, а також коригувати дані, отримані при трансляції з тим, щоб врахувати відмінності в принципах обліку за українськими стандартами бухгалтерського обліку та МСФЗ .

Таким чином, облік за МСФЗ у конфігурації не ведеться оперативно. Це дозволяє уникнути зайвої напруги бухгалтерів та інших користувачів в їх поточній роботі.

Підсистема обліку по МСФО дозволяє:

 • мінімізувати трудомісткість ведення обліку за МСФЗ за рахунок використання даних українського обліку
 • зіставляти дані українського бухгалтерського обліку та обліку за МСФЗ, тим самим полегшуючи вивірку даних перед підготовкою звітності за МСФЗ
 • консолідувати звітність групи підприємств

Облік можна вести в іноземній валюті, що в особливих випадках допускається стандартами МСФЗ. Підсистема також може бути налаштована для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до іншими зарубіжними стандартами, в тому числі US GAAP.

У підсистемі передбачено формування основних форм фінансової звітності відповідно до стандартів МСФЗ:

 • Баланс
 • Звіт про прибутки і збитки
 • Звіт про зміни в капіталі
 • Звіт про рух грошових коштів

Структура зазначених звітів може змінюватися відповідно до особливостей діяльності компанії.

Підсистема забезпечує формування консолідованої звітності за МСФЗ. Така звітність може бути сформована для групи організацій, що використовують єдину інформаційну базу, а також для організацій, що використовують для ведення обліку відокремлені інформаційні бази.

Розрахунок заробітної плати

Для успішного розвитку підприємства слід використовувати методи оплати праці, які сприяють створенню ділової атмосфери і орієнтують працівників на збільшення особистого внеску в успіх спільної справи. В якості основи для досягнення зазначених цілей можуть бути використані механізми фінансової мотивації. Крім того, у використовуваних методах оплати праці повинні дотримуватися вимоги законодавства.

Прикладне рішення забезпечує автоматичне нарахування заробітної плати та пов'язаних з нею податків і зборів відповідно до чинного законодавства.

Прикладне рішення повністю автоматизує комплекс трудомістких розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листів і відпусток, закінчуючи формуванням документів на виплату зарплати та звітності в державні контролюючі органи. Автоматизується розрахунок регламентованих законодавством нарахувань і утримань, відображення результатів розрахунків у витратах підприємства.

Схема основних рухів даних при розрахунку зарплати показана нижче.

                     alt

У розрахунку заробітної плати можна виділити наступні етапи:

 • Епізодично в інформаційну базу вводиться «умовно-постійна» інформація кадрового обліку, яка в подальшому використовується в розрахунках нарахувань і утримань
 • Протягом місяця вводяться документи, що характеризують трудові показники кожного працівника, а також інші документи і відомості, що впливають на нарахування та утримання (лікарняні листи тощо)
 • Після завершення періоду проводиться власне розрахунок зарплати і пов'язаних з нею податків і внесків. За результатами цього розрахунку формуються дані про суми, що підлягають виплаті працівникам

Прикладне рішення забезпечує формування необхідних паперових документів, а також паперової та електронної звітності, пов'язаної з нарахуванням заробітної плати.

Управління персоналом

Персонал - це найбільш цінний ресурс будь-якого підприємства. Від грамотного управління персоналом багато в чому залежить ефективність роботи підприємства в цілому. Кваліфіковані, ініціативні й лояльні працівники здатні істотно підвищити ефективність роботи підприємства.

Управління даними про сотні й тисячі працівників, проведення заходів з підбору і навчання персоналу, оцінки кваліфікації виробничого і управлінського складу, вимагає застосування програмних продуктів, що дозволяють ефективно планувати і здійснювати кадрову політику підприємства.

Управління персоналом не зводиться до ведення особистих справ працівників і збору відповідних даних. Для успіху бізнесу необхідний сучасний підхід до відбору персоналу, розробка системи мотивації та оцінки діяльності працівників. Потрібен регулярний аналіз з метою виявлення загальних тенденцій і раціонального використання отриманих результатів.

Прикладне рішення є автоматизованим інструментом кадрової політики підприємства. Рішення допомагає оцінювати професійну віддачу кожного працівника, виявляти найбільш перспективних людей, раціонально розставляти кадри, встановлювати ефективне стимулювання і справедливу систему оплати праці.

Прикладне рішення автоматизує наступні напрямки діяльності з управління персоналом:

 • планування потреб в персоналі
 • рішення завдань забезпечення бізнесу кадрами - підбір, анкетування та оцінка
 • кадровий облік і аналіз кадрового складу
 • аналіз рівня і причин плинності кадрів
 • ведення регламентованого документообігу

Автоматизація управління персоналом корисна всім працівникам підприємства:

 • Керівництво матиме повний контроль за відбувається, задавати структуру підприємства і складових його організацій, аналізувати кадровий склад, приймати управлінські рішення на основі повної і достовірної інформації. Потужні аналітичні звіти надають користувачеві інформацію в довільних розрізах
 • Кадрова служба отримає цінний інструмент автоматизації рутинних завдань, можливість формувати гнучкі звіти про працівників з різними умовами відбору і сортування
 • Працівники підприємства будуть упевнені в тому, що в будь-який момент зможуть швидко отримати необхідні їм довідки, відомості про свою відпустку, дані персоніфікованого обліку і т.д.

Управлінська звітність

Для ефективного управління підприємством потрібно мати повне уявлення про його діяльність. Система звітності конфігурації забезпечує ефективну обробку величезних масивів різноманітних відомостей з метою представлення їх в узагальненому і порівнянному вигляді, придатному для аналізу і прийняття управлінських рішень. Конфігурація забезпечує побудову різноманітних звітів, призначених для аналізу всіх аспектів діяльності підприємства. Звіти являють собою потужний і гнучкий засіб засіб відбору, узагальнення і групування даних, що містяться в інформаційній базі. Користувач може не тільки роздрукувати звіт, але і працювати з ним як з інтерактивним документом - змінити його параметри, перебудувати, сформувати додатковий звіт на підставі окремих документів вже сформованого звіту.

Всі звіти містять дружній механізм управління, за допомогою якого користувач може змінювати часовий період звіту, набір відображуваних показників, ступінь деталізації, порядок угруповання, форму відображення інформації і т.д., якщо його не влаштовують настройки за замовчуванням. Настройки можна зберігати в інформаційній базі для повторного використання.

Звіти в конфігурації звіти можуть бути об'єднані в комплекти за напрямками діяльності підприємства. Між собою звіти розрізняються критеріями відбору та принципами відображення інформації, ступенем деталізації.

Регламентована звітність

Підприємство зобов'язане періодично формувати регламентовану звітність - комплекти звітів, порядок заповнення яких встановлюється нормативними документами. Конфігурація максимально полегшує вирішення цього завдання.

До регламентованої звітності відносяться:

 • бухгалтерська звітність
 • податкові декларації та розрахунки
 • звіти за МСФЗ
 • звіти до соціальних фондів
 • статистична звітність
 • довідки, що подаються до податкових органів

Конфігурація містить дві підсистеми звітності: звіти у складі конфігурації (традиційна) і інтегрований сервіс здачі електронної звітності «1С: Звіт» (СЕО).

У традиційній підсистемі регламентованої звітності, для податкових звітів реалізований експорт у формат, затверджений наказом ДПАУ (у файли з розширенням XML).

Сервіс СЕО надає можливість тісної інтеграції з програмою, що дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу СЕО в програмі.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс СЕО.

Умови придбання:
Для придбання програми Вам потрібно зателефонувати за номером тел .: (0472) 56-16-36 або 067-472-16-05 та залишити заявку!

Особливості ліцензування
Програмний продукт «Управління виробничим підприємством» забезпечує роботу прикладного рішення на одному робочому місці в один момент часу. Для роботи в багатокористувацькому режимі необхідна наявність у користувачів клієнтських ліцензій. Для роботи на ноутбуці необхідна наявність:

 • Управління виробничим підприємством. Ліцензія для ноутбука
 • Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

Для роботи віддаленого офісу необхідна наявність:

 • Управління виробничим підприємством для віддаленого офісу
 • Клієнтські ліцензії на відповідну кількість робочих місць

 

Варіанти поставки

Управління виробничим підприємством

99 000грн. 

Управління виробничим підприємством для 10 користувачів + клієнт-сервер

141 300 грн. 

Управління виробничим підприємством (Ліцензія для віддаленого офісу)

18 000 грн. 

Управління виробничим підприємством (Ліцензія для ноутбука) 2 400 грн. 
 

 

Вартість додаткових ліцензій

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3 300 грн. 

Клієнтська ліцензія на 5 робочіх місць

11 610 грн. 

Клієнтська ліцензія на 10 робочіх місць

22 290 грн. 

Клієнтська ліцензія на 20 робочіх місць

42 360 грн. 

Клієнтська ліцензія на 50 робочіх місць

100 500 грн. 

Клієнтська ліцензія на 100 робочіх місць

183 600 грн. 

Клієнтська ліцензія на 300 робочіх місць

546 000 грн. 

Клієнтська ліцензія на 500 робочіх місць

906 000 грн. 

Ліцензія на сервер 8.3

24 600 грн.

Ліцензія на сервер 8.3 (х86-64)

42 600грн.

Підтримка користувачів

Обслуговування користувачів програмних продуктів версії ПРОФ, здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС). Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт на сайті https://portal.1c.eu/ самостійно, або за допомогою партнера, і оформити безкоштовну квартальну підтримку у партнера який продав Вам ліцензію по купону, що входить в комплект поставки програмного продукту.

Підписка на ІТС включає сервісне обслуговування:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи, а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів https://portal.1c.eu;
 • доступ до сайту ІТС Україна, що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації (онлайн сервіс http://its.1c.ua).
 • По закінченні періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.