(0472) 56-16-36

(067) 472-16-05

м.Черкаси, вул. В.Чорновола 235/1, офіс 208

Головна / Продукти / Продукти "KBS Бюджет" / / Бухгалтерія комунального підприємства

Опис Вартість Підтримка Матерiали
Бухгалтерія комунального підприємства призначена для автоматизації бухгалтерського обліку комунальних унітарних підприємств: комунального некомерційного підприємства (КНП) або комунального комерційного підприємства (ККП), що здійснюють будь-які види комерційної і некомерційної діяльності: надання послуг, виробництво, тощо, у відповідності до чинного законодавства України та забезпечує складання обов'язкової (регламентованої) звітності.
 
Програмний продукт дозволяє ведення обліку неприбуткової і комерційної діяльності в єдиній інформаційній базі та забезпечує вирішення повсякденних завдань, що постають перед бухгалтерською службою комунального унітарного підприємства.
 
Бухгалтерія комунального підприємства містить план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідає вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку та відображенню даних у звітності. У разі необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.
 
ДЕМО ВЕРСІЯ 
Авторські права © ТОВ "Комплексні бюджетні системи"
 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
 
Фінансовий облік
 • Облік затверджених кошторисних показників за загальним і спеціальним фондами.
 • Для коректного формування бюджетної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.
 • Ув’язка «Кошторис – Договір - Зобов’язання - Фінансове зобов’язання - Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах.
 • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.
 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.
 • Довільна кількість джерел фінансування.
Облік договорів
 • Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
 • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.
 • Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів.
 • Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.
Облік грошових коштів, зобов’язань
 • Реєстрація взяття зобов’язань.
 • Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.
 • Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство для виконання платежів поста­чальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.
 • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями і підзвітними особами.
 • Валютний облік.
 • Розрахунки з підзвітними особами.
 • Облік фінансування та отриманих асигнувань.
 • Завантаження банківських виписок з ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».
Облік матеріальних цінностей
Облік матеріальних цінностей розділений за наступними напрямками:
 
 • Облік необоротних активів.
 • Облік запасів.
 
Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог П(C)БУ 7 «Основні засоби», П(C)БУ 8 «Нематеріальні активи», П(C)БУ 9 «Запаси» і методичним вказівкам по їх застосуванню:
 
 • Облік у розрізі джерел фінансування.
 • Облік по партіях.
 • Налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку окремо.
 • Розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.
 • Нарахування зносу.
 • Проведення інвентаризації.
 • Гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.
 • Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення план-меню, розрахунок собівартості випуску.
 • Ведеться кількісно-сумовий облік.
Облік послуг
 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).
 • Надходження послуг від постачальників.
 • Формування цін покупців (за видами цін та об’єктами ціноутворення), з автоматичним заповненням ціни в документах реалізації, облік індивідуальних цін.
Облік ПДВ
 • Налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності, у тому числі, з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.
 • Автоматичний розрахунок сум ПДВ господарських операцій. Ручне коригування методів обліку та сум ПДВ в залежності від господарської операції.
 • Контроль правильності формування вихідних податкових накладних.
 • Вивантаження податкових накладних в усі системи електронної звітності.
Бухгалтерський облік взаєморозрахунків
 • Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:
  • Джерела фінансування;
  • КЕКВ;
  • Контрагент;
  • Договір;
  • Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).
Заробітна плата та кадри
 • Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.
 • Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.
 • Для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких, крім широкого переліку наперед визначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.
 • Облік депонованої заробітної плати.
 • Нарахування за середнім заробітком (відпустки, лікарняні тощо).
 • Розрахунки з ФСС.
 • Облік кадрів та аналіз кадрового складу.
 • Автоматизація кадрового діловодства.
 • Формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ.
 • Формування довільної звітності з аналізу фонду оплати праці, нарахувань, утримань, податків тощо.
 • Відображення даних розрахунку заробітної плати у бухгалтерському обліку.
Звітність
 • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).
 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).
 • Журнал ордери.
 • Спеціалізовані звіти.
 • Фінансова та бюджетна звітність.
 • Формування госпрозрахункової фінансової звітності за П(С)БО №1.
Сервісні можливості
 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об'єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
 • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
 • Налаштування автоматичного резервного копіювання.
Склад програмних продуктів:
 
Програмні продукти поставляються в "коробковому" вигляді з апаратним захистом.
 
До складу програмних продуктів входить:
 
 • Дистрибутив програмного продукту;
 • Документація по програмному продукту;
 • Реєстраційна картка і угоду користувача на використання відповідного програмного продукту на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300 або 500 робочих місць;
 • Ключ апаратного захисту відповідного програмного продукту на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300 або 500 робочих місць.
 • Інформаційний купон на пільгове обслуговування.
 
Кількість автоматизованих робочих місць на використання програмного продукту визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів.
 
Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється шляхом придбання відповідного програмного продукту на умовах обміну (апгрейду).
 
Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати клієнт-серверне розширення.
 
Варіанти поставки:
 
Назва
 
Ціна, грн.
з ПДВ 20%
 
Акція. Бухгалтерія комунального підприємства на 1 користувача
                                                                          
9 900
 
Акція. Комплект на 2 користувача. Бухгалтерія комунального підприємства
 
12 900
 
Бухгалтерія комунального підприємства на 5 користувачів
 
29 400
 
Бухгалтерія комунального підприємства на 10 користувачів
 
47 400
 
Бухгалтерія комунального підприємства на 20 користувачів
 
75 000
 
Бухгалтерія комунального підприємства 50 користувачів
 
162 000
 
Бухгалтерія комунального підприємства на 100 користувачів
 
270 000
 
Бухгалтерія комунального підприємства на 300 користувачів
 
754 800
 
Бухгалтерія комунального підприємства на 500 користувачів
 
1 210 800
 
 
 
Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати "Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit) або (64-bit)".
 
Назва
 
Ціна, грн.
з ПДВ 20%
 
Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit)
                                                                          
32 280
 
Розширення до клієнт-серверної версії (64-bit)
 
54 600
 

 

Підтримка користувачів програмних продуктів здійснюється за допомогою сервісу технічної підтримки (СТП), який включає в себе:
 
 • Надання оновлень програмного продукту (реалізація нових функціональних можливостей, законодавчих змін, форм звітності та податків, і т.д.);
 • Право на використання попередніх оновлень програмного продукту;
 • Надання консультацій по роботі програмного продукту;
 • Надання доступу до інформації, яка містить новини, коментарі та консультації фахівців з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку, рекомендації щодо оподаткування господарських операцій, покрокові інструкції по їх відображенню в програмах, інструкції зі складання бухгалтерської, податкової та іншої звітності;
 • Прийом і аналіз пропозицій, скарг та зауважень по роботі програмного продукту.
 
Після придбання і реєстрації програмного продукту користувач отримує безкоштовний СТП на період 3 місяці.
 
Користувачі отримують оновлення програмного продукту виключно через партнерів компанії "Комплексні бюджетні системи".
 
 
СТАНДАРТНЕ ПОДОВЖЕННЯ СТП

Передбачено наступні періоди стандартного подовження оплачуваного СТП – від 1 до 12 місяців.

 
Назва
 
Ціна, грн.
з ПДВ 20%
 
Подовження СТП на 12 місяців
 
19 800
 
Подовження СТП на 11 місяців
 
18 150
 
Подовження СТП на 10 місяців
 
16 500
 
Подовження СТП на 9 місяців
 
14 850
 
Подовження СТП на 8 місяців
 
13 200
 
Подовження СТП на 7 місяців
 
11 550
 
Подовження СТП на 6 місяців
 
9 900
 
Подовження СТП на 5 місяців
 
8 250
 
Подовження СТП на 4 місяців
 
6 600
 
Подовження СТП на 3 місяці
 
5 100
 
Подовження СТП на 2 місяці
 
3 600
 
Подовження СТП на 1 місяць
 
1 800
 

 

ПІЛЬГОВЕ ПОДОВЖЕННЯ СТП
Передбачено пільгове подовження оплачуваного СТП з періодом 3, 6, 9, 12 місяців.
 
Назва
 
Ціна, грн.
з ПДВ 20%
 
Подовження СТП на 12 місяців (пільгове)
 
15 900
 
Подовження СТП на 9 місяців (пільгове)
 
13 200
 
Подовження СТП на 6 місяців (пільгове)
 
8 790
 
Подовження СТП на 3 місяці (пільгове)
 
4 500
 
Пільгове подовження СТП може бути надано Споживачу виключно за умови безперервного використання СТП (у тому числі під час подовження безкоштовного СТП). 
 
СТП ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЄДРПОУ
Передбачено наступні періоди оплачуваного СТП для додаткового ЄДРПОУ – від 1 до 12 місяців. 
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ – це пропозиція оплати СТП за спеціальною ціною для кожного KBS/UA-Бюджет. Розширення для додаткового ЄДРПОУ, якими володіє Кінцевий користувач – розпорядник бюджетних коштів, за умови придбання для Примірника KBS/UA-Бюджет стандартного (або пільгового, або бюджетного періоду) СТП на аналогічний період - від 1 до 12 місяців.
 
 
Назва
 
Ціна, грн.
з ПДВ 20%
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 12 місяців
 
2 520
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 11 місяців
 
2 400
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 10 місяців
 
2 280
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 9 місяців
 
2 160
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 8 місяців
 
2 040
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 7 місяців
 
1 920
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 6 місяців
 
1 680
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 5 місяців
 
1 440
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 4 місяців
 
1 140
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 3 місяці
 
900
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 2 місяці
 
600
 
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 1 місяць
 
300
 
 
Перелік сервісів та послуг, що є складовими частинами СТП,  та зобов’язання учасників процесу надання сервісу наведено у Табл. 1.
 
Табл.1
де:
 
Н – Надавач сервісу;
П – Посередник сервісу (за наявності);
С - Споживач сервісу,
 
У межах СТП не передбачено виконання Надавачем (Посередником) робіт (послуг), що безпосередньо не зазначено у Табл.1, у тому числі:
 
 • встановлення ПП на комп'ютери;
 • встановлення оновлень ПП;
 • виконання робіт з перенесення даних, налаштовування параметрів обліку;
 • навчання персоналу роботі в ПП;
 • реалізація додаткових функціональних можливостей, не передбачених функціоналом ПП, які може бути виконано Партнером за окремою домовленістю.

 

Презентація програмного продукту: