(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Галузеві рішення / Агропромислові підприємства / Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу

Опис Вартість Підтримка
Рішення створене на базі програмного продукту "Бухгалтерія 2.0" зі збереженням всіх її типових форм, механізмів та можливостей і призначене для автоматизації кількісно-якісного та регламентованого обліку на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України.
 
Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Кількісно-якісний облік ведеться у відповідності з галузевими інструкціями і стандартами.
 
На додаток до функціонала типового рішення "Бухгалтерія 2.0", програмний продукт "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу" містить функції, обумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного та бухгалтерського обліку.
 
Основні функціональні можливості програми:
 
Кількісно-якісний облік зерна
При розробці рішення "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу" було враховано вимоги таких нормативних документів:
 
 • Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (№ 37-IV прийнятий Верховною Радою України 4 липня 2002 року); 
 • ДСТУ 2422-99 Зерно, яке  заготовлюється і постачається. Терміни та визначення; 
 • ДСТУ 13586.3-83 Зерно. Правила приймання і методи відбору проб; 
 • "Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах" (Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661) 
 • Технічний регламент зернового складу (Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228).
Управління виробничими процесами
Конфігурація поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. У постачання включені налаштування основних процесів елеватора, пов'язані з ввезенням, вивезенням та переміщенням зерна.
Ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів України
Забезпечено вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства - від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.
 
У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:
 
 • Робоче місце фахівця лабораторії: введення аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, складання рецептур на виробництво готової продукції, попередній розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-план), формування звітів для Державної хлібної інспекції (ДХІ), робота з актами очищення / сушіння (форма 34), інші можливості;
 • Робоче місце вагаря: виписка товарно-транспортних накладних на ввезення, вивезення, внутрішнє переміщення зерна; формування журналів реєстрації зважувань, контроль роботи вагаря;
 • Робоче місце бухгалтера по зерну: автоматичне формування реєстрів товарно-транспортних накладних; виписка актів сушіння (форма 34), очищення та зміна класу зерна; формування актів розрахунку та актів зачистки; виписка наказів на вивезення, переоформлення зерна; формування звітності по руху зерна, форма 36 і 37; автоматичне формування бухгалтерських проводок; формування оперативних звітів.
 • Робоче місце бухгалтера по взаєморозрахунках: автоматичний розрахунок вартості наданих послуг, виписка рахунків-фактур, формування оперативних звітів, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунку і виставляння послуг.
 • Облік виробництва: робота з рецептами, облік фактичного випуску готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-факт), облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва, довільної переробки, облік готової продукції, фасування продукції, інші допоміжні виробництва.
 • Облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються шляхові і облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами. Виконується аналіз витрат на утримання машинотракторного парку і розрахунок відрядної зарплати водіїв, механізаторів та їх помічників.
 • Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізований потужний механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
 • Розрахунок зарплати у повному обсязі. Ведення кадрового обліку; система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата заробітної плати може здійснюватися всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.
Забезпечена робота з наступними первинними документами
 • ЗХС-3 Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовій пробі
 • ЗХС-5 Перелік реєстрів товарно-транспортних накладних на відвантаження зерна, насіння олійних культур і трав
 • ЗХС-14 Приймальний акт на надходження хлібопродуктів залізничним або водним транспортом
 • ЗХС-16 Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів
 • ЗХС-19 Накладна на переміщення хлібопродуктів всередині підприємства
 • ЗХС-20 Відомість накладних на відвантаження хлібопродуктів
 • ЗХС-23 Акт на знищення непридатних відходів
 • ЗХС-30 Акт зачистки
 • Акт-розрахунок до акту-зачистки
 • ЗХС-34 Розпорядження та акт на очищення, сушіння зерна, зернобобових та олійних культур
 • ЗХС-36 Журнал кількісно - якісного обліку хлібопродуктів
 • ЗХС-37 Звіт про рух хлібопродуктів на елеваторах і складах
 • ЗХС-47 Картка аналізу зерна
 • ЗХС-49 Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна
 • ЗХС-57 Журнал розрахунку середньозважених показників якості зерна та продуктів його переробки
 • ЗХС-109 Розпорядження на відпуск зерна в переробку
 • ЗХС-110 Накладна на відпуск зерна в переробку
 • ЗХС-112 Накладна на здачу продукції з виробництва на склад
 • ЗХС-114 Довідка про вироблення комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі
 • ЗХС-117 Акт про зачищення виробничого корпусу і результати переробки зерна
 • ЗХС-121 Виробничий акт-звіт про використання сировини і виготовлення готової продукції
 • ЗХС-171Б Відомість відвісів
 
За допомогою "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу" можна вести кількісно-якісний облік на підприємствах, що мають декілька виробничих майданчиків (ділянок), кілька електронних автомобільних і залізничних ваг, а також вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох підприємств як окремо, так і в загальній інформаційній базі. Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, місць зберігання і т.д., а обов'язкову і спеціалізовану звітність формувати роздільно
Розширення використання поставки програмних продуктів здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на конфігурацію "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" і додаткових ліцензій на платформу.
 
Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів в програмі. 
 
Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно також придбати ліцензію на використання сервера.

 

Вартість основної поставки:

 

Назва
 
Ціна, грн.
 

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу

18 600
 
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів
 
33 450
 
 
Вартість додаткових ліцензій на конфігурацію:
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 місце
                                                                          
4 500
 
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5  місць
 
18 000
 
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 місць
 
27 900
 
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 місць
 
48 000
 
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 місць
 
102 000
 

 

Вартість додаткових ліцензій на платформу:
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
                                                                          
3 300
 
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
 
11 610
 
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
 
22 290
 
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
 
42 360
 
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
 
100 500
 
 
Вартість ліцензії на сервер:
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
Ліцензія на сервер
                                                                          
24 600
 
Ліцензія на сервер (х86-64)
 
42 600
 
Сервер МІНІ на 5 підключень
 
9 000
 
 
 

 

Підтримка користувачів

 
Обслуговування користувачів програмних продуктів, здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).
 
Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт на сайті https://portal.1c.eu/ самостійно, або за допомогою партнера, і оформити договір ІТС.
 
Детальніше про договір ІТС