(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Галузеві рішення / Агропромислові підприємства / Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства

Опис Вартість Підтримка
Програмний продукт "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" є самостійною конфігурацією і включає можливості типового рішення "Бухгалтерія 2.0" і функції, зумовлені особливостями бухгалтерського та податкового обліку в сільськогосподарських організаціях.
 
Галузеве рішення призначене для вирішення наступних завдань:
 
 • Автоматизація обліку основних бізнес-процесів с/г підприємства.
 • Ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів України та податковим кодексом, згідно галузевої специфіки.
 • Формування регламентованої звітності.
 • Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ, формування реєстрів податкових накладних та декларації з ПДВ як загальних так і скорочених (по спецрежиму оподатковування).
 • Формування інформації, необхідної для аналізу діяльності та управління основними і допоміжними підрозділами с/г підприємства.
 • Виняток дублювання введення і скорочення багаторазової ручної обробки інформації
 
Можливість налаштування функціональності робочих місць, ролей користувачів і прав доступу до інформації системи забезпечує створення структури підприємства, оптимально відповідає завданням управління.
 
При роботі в режимі розподіленої бази даних система забезпечує можливість інтеграції первинної інформації, що формується у віддалених виробничих відділеннях, і оперативного контролю сільськогосподарських робіт.
 
Програмний продукт Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства надає:
 
 • керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу, можливості аналізу, і гнучкого управління ресурсами підприємства;
 • керівникам підрозділів, лінійним менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямками
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і обліковою політикою підприємства.
 
Основні функціональні можливості програми:
 
Облік у рослинництві, управління біологічними активами
 • Облік виконання Технологічних операцій. Введено поняття «технологічної операції». Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій.
 • Облік робіт власного і найманого транспорту;
 • Облік посівних площ (в програму вводиться структура полів);
 • Облік амортизованих біологічних активів рослинництва;
 • Облік витрат рослинництва;
 • Облік випуску і руху готової продукції на підприємстві;
 • Розподіл витрат пропорційно площі полів, аналіз витрат, розрахунку фактичної собівартості
 • Розрахунок фактичної собівартості готової продукції.
Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайовиків)
 • Ведення обліку договорів оренди землі із приватними та юридичними особами
 • Аналіз складу договорів, формування звітів за договорами
 • Облік передачі паїв;
 • Нарахування орендної плати за землю
 • Виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами
 • Формування звітів по взаєморозрахунках з орендодавцями
 
У підсистемі використовуються звіти:
 
 • Звіт по пайовикам
 • Звіт за договорами пайовиків
 • Шахова відомість по пайовикам
 • Довідка про дохід пайовика
Облік у тваринництві, управління біологічними активами
 • У програмі реалізовано облік тваринництва.
 • Облік худоби ведеться як в сумарному вираженні, так в головах і в живій вазі.
 • Ведеться облік як основного стада, так і тварин на вирощуванні та відгодівлі.
 • Облік можна вести як поголовно, так і за віковими групами.
 • Облік амортизованих біологічних активів тваринництва.
 
Ведеться облік всіх операцій з тваринами:
 
 • Придбання, реалізація;
 • Приплід, приріст ваги;
 • Переведення тварин між віковими групами;
 • Переклад в основне стадо, вибракування з основного стада;
 • Переміщення тварин між фермами;
 • Забій та падіж;
 • Взаєморозрахунки з переробниками по дотації.
 
У програмі реалізований набір звітів по тваринництву:
 
 • Оборотно-сальдова відомість по тваринах;
 • Приплід і приріст ваги;
 • кормодней;
 • Рух тварин (зведене);
 • Відомість руху молока;
 • Відомість надою молока;
 • Рух номенклатури по інкубатору.
Облік птахівництва
Документи для ведення обліку в тваринництві повністю підходить для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію.
 
Для роботи з інкубаторієм призначені окремі документи:
 
 • Закладка яєць в інкубаторій;
 • Звіт інкубаторію;
Облік транспорту та сільгосптехніки
 • Реалізовано облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний) і сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни).
 • У програмі ведеться обробка шляхових листів, облік видачі та списання ПММ по факту, розрахунок списання палива по нормі, облік залишків палива по водіям і одиницям техніки (баків).
 • Виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту і сільгосптехніки.
 • Забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки.
 
 Для аналізу роботи транспорту та сільгосптехніки використовуються звіти:
 
 •  Аналіз видачі палива
 •  Картка транспортного засобу
 •  Відомість зарплати за дорожніми листами
 •  Звіт по списаним матеріалами
 •  Аналіз автотранспорту
 •  Аналіз сільгосптехніки
Керування виробництвом
 • Облік всіх виробничих операцій і допоміжних виробництв.
 • Розподіл і аналіз витрат, розрахунок фактичної собівартості готової продукції.
 • Облік інших витрат в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат.
Кадровий облік, розрахунок зарплати
 • Ведення кадрового обліку;
 • Формування стандартних і регламентованих звітів.
 • Система гнучкого налаштування видів і груп розрахунків.
 • Нарахування погодинної і відрядної заробітної плати.
 • Можливість ведення взаєморозрахунків з фізичними особами за договорами ЦПХ.
 • Розрахунок лікарняних, відпускних; формування стандартних і регламентованих звітів.
 • Твір виплати заробітної плати всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.
Ведення бухгалтерського і податкового обліку
 • Ведення обліків відповідно до законодавства України.
 • Вирішення всіх бухгалтерських завдань у сільському господарстві.
 • Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ (опціонна),
 • Формування окремих книг продажів, придбання, декларації з ПДВ.
 • Аналіз іншої реалізації, валових доходів і витрат.
 • Ведення обліку для декількох організацій як в окремих інформаційних базах, так і в єдиній базі.
 
 
До складу "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.
Облік "від документа" і типові операції
Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів в конфігурацію, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем. Забезпечено роботу з первинними галузевими документами
Ведення обліку діяльності декількох організацій
За допомогою програми можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час програма надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.
Облік матеріально-виробничих запасів
Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно НСБО 9 "Запаси" і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:
 
 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

 

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.
Складський облік та облік торгових операцій
Складський облік
 
По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.
 
В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.
 
Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначено одне відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і по матеріально відповідальної особи.
 
Облік торгових операцій
 
Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками.
 
Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.
 
Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.
 
В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.
Облік комісійної торгівлі та облік операцій з тарою
Облік комісійної торгівлі
 
Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.
 
Облік операцій з тарою
 
Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.
Облік банківських і касових операцій
Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти, виплаті (перерахуванню) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.
Облік розрахунків з контрагентами
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до НСБО 7 "Основні засоби", НСБО 8 "Нематеріальні активи", НСБО 9 "Запаси".
 
Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.
 
Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.
Облік основного і допоміжного виробництва
Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.
Облік напівфабрикатів та непрямих витрат
Облік напівфабрикатів
 
Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.
 
Облік непрямих витрат
 
Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до НСБО 16 "Витрати".
 
При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:
 
 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні затрати;
 • виручка;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.
Облік ПДВ
"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.
 
У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань / кредиту в кінці періоду.
 
Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, одночасно з бухгалтерським ведеться податковий облік запасів.
Облік заробітної плати та кадровий облік
В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.
 
Автоматизовані:
 
 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ).
 
При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:
 
 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.
Підтримка різних схем оподаткування
В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" підтримуються наступні схеми оподаткування:
 
 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.
Податковий облік з податку на прибуток
Для ведення бухгалтерського і податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків. При веденні бухгалтерського і податкового обліку використовується одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат.
 
Здійснюється роздільна вартісна оцінка активів, доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку. Доходи і витрати визнаються в податковому обліку відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України.
 
Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати доходи і витрати окремо для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.
 
За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.
Фіксований с/г податок та Єдиний податок
Фіксований с/г податок
 
"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" дозволяє вести облік господарських операцій платниками податку з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 301.6 Податкового кодексу.
 
Єдиний податок
 
"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" дозволяє реєструвати господарські операції підприємств і фізичних осіб - платників єдиного податку в книзі обліку доходів і витрат.
 
Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
Завершальні операції місяця
Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.
 
До складу програми входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші
Стандартні бухгалтерські звіти
"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.
Регламентована звітність
В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.
 
Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням * .xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.
 
Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт" (СЕО). Сервіс СЕО надає можливість безпосередньо з конфігурації:
 
 • сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом
 • відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровки показників звітів СЕО в конфігурації.
 
Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс СЕО.
 
Тісна інтеграція сервісу СЕО з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу СЕО в програмі.
Сервісні можливості
"Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості.
 
"Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеній у програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.
 
"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" також включає наступні сервісні можливості:
 
 • повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.);
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • вбудований поштовий клієнт;
 • автоматична перевірка і установка оновлень "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" через Інтернет.
Розширення використання поставки програмних продуктів здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на конфігурацію "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" і додаткових ліцензій на платформу.
 
Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів в програмі.
 
Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно також придбати ліцензію на використання сервера.

 

Вартість основної поставки:

Назва
 
Ціна, грн.
 
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства
                                                                          
11 700
 
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства. Комплект на 5 користувачів
 
20 100
 
 
Вартість додаткових ліцензій на конфігурацію:
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 1 місце
                                                                          
2 520
 
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 5 місць
 
9 480
 
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 10 місць
 
16 200
 
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 20  місць
 
27 900
 
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 50 місць
 
61 200
 
 
Вартість додаткових ліцензій на платформу:
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
                                                                          
3 300
 
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
 
11 610
 
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
 
22 290
 
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
 
42 360
 
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
 
100 500
 

 

Вартість ліцензії на сервер:
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
Ліцензія на сервер
                                                                          
24 600
 
Ліцензія на сервер (х86-64)
 
42 600
 
Сервер МІНІ на 5 підключень
 
9 000
 
 

Підтримка користувачів

 
Обслуговування користувачів програмних продуктів, здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).
 
Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт на сайті https://portal.1c.eu/ самостійно, або за допомогою партнера, і оформити договір ІТС.
 
Детальніше про договір ІТС