(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Продукти «UA-Бюджет» / / UA-БЮДЖЕТ

Опис Вартість Підтримка Матерiали
UA-Бюджет забезпечує автоматизацію бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.
 
Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств, установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.
 
Програму розроблено відповідно до вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України (ДКСУ) з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету. У програмі реалізовано стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
ДЕМО ВЕРСІЯ 
Авторські права © ТОВ "Комплексні бюджетні системи"
 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ UA-БЮДЖЕТ
 
Фінансовий облік
 • Облік затверджених кошторисних показників за загальним й спеціальним фондами.
 • Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені. 
 • Ув’язка «Кошторис – Договір - Зобов’язання - Фінансове зобов’язання - Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах. 
 • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів. 
 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ. 
 • Довільна кількість джерел фінансування. 
Облік договорів
 • система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
 • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам. 
 • Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів. 
 • Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.
Облік грошових коштів, забов`язань
 • реєстрація взяття зобов’язань.
 • реєстрація взяття фінансових зобов’язань. 
 • Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів поста¬чальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д.. 
 • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами.
 • Валютний облік.
 • Розрахунки з підзвітними особами.
 • Облік фінансування, та отриманих асигнувань.
 • Бухгалтерській облік операцій. 
Облік матеріальних цінностей
 • облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного поло¬ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси», затверджені наказом Міністерства фінансів України № 1202 від 12.102010 р.
 • облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ. 
 • облік по партіях. 
 • налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку.
 • розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.
 • проведення інвентаризації.
 • гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.  
Облік послуг та взаєморозрахунків
Облік послуг
 
 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).
 • Автоматична виписка документів. 
 • Надходження послуг від постачальників.
 
Бухгалтерський облік взаєморозрахунків - дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:
 
 • Джерела фінансування;
 • КЕКВ;
 • Контрагент;
 • Договір;
 • Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).
Розрахунок заробітної плати
 • розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб.
 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі.
 • розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження.
 • розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.
 • для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких крім широкого переліку напередвизначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.
 • облік кадрів та аналіз кадрового складу.
 • автоматизація кадрового діловодства.
 • формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ, органи статистики.
Звітність
 • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).
 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто, тощо).
 • Картки аналітичного обліку.
 • Меморіальні ордери.
 • Спеціалізовані звіти.
 • Фінансова та казначейська звітність.
Стипендія
 • Дозволяє виконувати нарахування сум стипендії та інших довільних нарахувань та утримань студентам.
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків з нарахованих сум (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір).
 • Відображення сум нарахувань та податків у звітності.
Соціально-економічний ефект
Програмні рішення UA - Бюджет обрані, апробовані та успішно застосовуються органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і підвідомчими установами. Рішення призначені для автоматизації ведення обліку у всіх установах бюджетного сектора: державні управління та інспекції, фонди, місцеві ради всіх рівнів; силові відомства МВС, СБУ, виконання покарань, Міноборони, МНС; наукові інститути, середні школи, профтехучилища, коледжі, ліцеї, університети, академії, лікарні, поліклініки тощо.
 
Використання типових тиражованих рішень в мережі підвідомчих установ дозволяє істотно заощадити бюджетні кошти і організувати виконання бюджету, ведення бюджетного обліку і складання звітності на єдиних методологічних принципах в усіх підвідомчих установах.
 
Прикладні рішення на платформі UA - Бюджет для бюджетних установ різних рівнів дозволяють забезпечити досягнення позитивного результату за цілим рядом напрямків:
 
 • своєчасне врахування змін в нормативних актах, які регулюють діяльність органів державного управління.
 • підвищення оперативності і якості планування, виконання бюджету, використання державного майна, закупівель, бюджетного обліку та звітності.
 • посилення фінансового контролю, підвищення його якості, скорочення витрат бюджетних коштів через їх нецільове витрачання.
 • підвищення управління бюджетним процесом, загалом за рахунок наявності у будь-який момент часу оперативної і достовірної інформації про фінансово-економічний стан території.
 • підвищення якості ухвалення обґрунтованих управлінських рішень.
 • зниження загальних витрат, що виникають у зв'язку з недоступністю інформаційних ресурсів.
 • підвищення якості надання державних послуг населенню.
 • підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів.
 • підвищення якості супроводу програмних рішень за рахунок використання можливостей мережі партнерів. 
Склад програмних продуктів:
 
Програмні продукти "UA-Бюджет" поставляються в "коробковому" вигляді з апаратним захистом.
 
До складу програмних продуктів "UA-Бюджет" входить:
 
 • Дистрибутив програмного продукту;
 • Документація по програмному продукту;
 • Реєстраційна картка і угоду користувача на використання відповідного програмного продукту на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300 або 500 робочих місць;
 • Ключ апаратного захисту відповідного програмного продукту на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300 або 500 робочих місць.
 • Інформаційний купон на пільгове обслуговування.
 
Кількість автоматизованих робочих місць на використання програмного продукту визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів.
 
Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється шляхом придбання відповідного програмного продукту на умовах обміну (апгрейду).
 
Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати клієнт-серверне розширення.
 
Варіанти поставки UA-БЮДЖЕТ
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
UA-Бюджет на 1 користувача
                                                                          
12 900
 
UA-Бюджет. Набір 1+1
 
17 500
 
UA-Бюджет на 5 користувачів
 
24 500
 
UA-Бюджет на 10 користувачів
 
39 500
 
UA-Бюджет на 20 користувачів
 
62 500
 
UA-Бюджет на 50 користувачів
 
135 000
 
UA-Бюджет на 100 користувачів
 
225 000
 
UA-Бюджет на 300 користувачів
 
629 000
 
UA-Бюджет на 500 користувачів
 
1 009 000
 
 
 
Вартість ліцензії UA-БЮДЖЕТ на сервер:
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit)
                                                                          
26 900
 
UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (64-bit)
 
45 500
 
Підтримка користувачів програмних продуктів "UA-Бюджет" здійснюється за допомогою сервісу технічної підтримки (СТП), який включає в себе:
 
 • Надання оновлень програмного продукту (реалізація нових функціональних можливостей, законодавчих змін, форм звітності та податків, і т.д.);
 • Право на використання попередніх оновлень програмного продукту;
 • Надання консультацій по роботі програмного продукту;
 • Надання доступу до інформації, яка містить новини, коментарі та консультації фахівців з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку, рекомендації щодо оподаткування господарських операцій, покрокові інструкції по їх відображенню в програмах, інструкції зі складання бухгалтерської, податкової та іншої звітності;
 • Прийом і аналіз пропозицій, скарг та зауважень по роботі програмного продукту.
 
 
Користувачі отримують оновлення програмного продукту "UA-Бюджет" виключно через партнерів компанії "Комплексні бюджетні системи".
 
 
Варіанти і ціни продовження СТП
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
Продовження СТП на 3 місяці
 
3 300
 
Продовження СТП на 6 місяців
                                                                          
5 940
 
Продовження СТП на 12 місяців
 
10 662
 
Продовження СТП на 12 місяців (пільговий)
 
9 510
 
Продовження СТП додаткового ПП (від 2 до 5)
 
1 450
 

 

Безкоштовний СТП
 
Після придбання і реєстрації програмного продукту користувач отримує безкоштовний СТП на період 3 місяці.
Після закінчення безкоштовного періоду, підтримка програмного продукту "UA-Бюджет" здійснюється на платній основі. Продовження СТП може бути на стандартних або пільгових умовах.
 
Стандартне продовження СТП
 
Стандартне продовження СТП надається користувачеві у разі перерви в СТП протягом 1 місяця або більше. Стандартне продовження СТП надається терміном на 6 або 12 місяців.
 
Пільгове продовження СТП
 
Пільгове продовження СТП надається користувачеві за умови безперервного використання СТП (в т.ч. безкоштовного). Пільгове продовження СТП надається терміном на 12 місяців.
 
Продовження СТП додаткового ПП
 
СТП додаткового ПП – це пропозиція оплати СТП для другого, та кожного наступного Примірника UA-Бюджет, яким володіє Кінцевий користувач, за спеціальною ціною, в залежності від загальної кількості Примірників, за умови придбання для 1-го Примірника СТП на 12 місяців
 
Перелік сервісів та послуг, що є складовими частинами СТП,  та зобов’язання учасників процесу надання сервісу наведено у Табл. 1.
 
Табл.1

де:
 
Н – Надавач сервісу;
П – Посередник сервісу (за наявності);
С - Споживач сервісу,
 
У межах СТП не передбачено виконання Надавачем (Посередником) робіт (послуг), що безпосередньо не зазначено у Табл.1, у тому числі:
 
 • встановлення ПП на комп'ютери;
 • встановлення оновлень ПП;
 • виконання робіт з перенесення даних, налаштовування параметрів обліку;
 • навчання персоналу роботі в ПП;
 • реалізація додаткових функціональних можливостей, не передбачених функціоналом ПП,
 
які може бути виконано Партнером за окремою домовленістю.