(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Програмні продукти 1С / Документообіг / 1C:Документообіг 8 КОРП для України

Опис Ліцензії Підтримка

Програмний продукт «1С:Документообіг 8» призначений для вирішення завдань автоматизації обліку документів, покращення взаємодії працівників, контролю та аналізу виконавської дисципліни:

 • централізоване безпечне зберігання документів;
 • оперативний доступ до документів;
 • облік прав користувачів при доступі до документів;
 • реєстрація вхідних і вихідних документів;
 • перегляд і редагування документів;
 • контроль версій документів;
 • повнотекстовий пошук документів по змісту;
 • робота з документами будь-яких типів: офісними документами, текстами, зображеннями, аудіо - та відеофайлами, документами систем проектування, архівами, додатками і т.д.;
 • колективна робота користувачів з можливістю узгодження, затвердження та контролю виконання документів;
 • маршрутизація документів (настроюється по кожному виду документів);
 • автоматизована завантаження документів зі сканера і з електронної пошти;
 • облік та контроль робочого часу співробітників.

Облік документів ведеться в розрізі видів документів відповідно до положення про Документооборот підприємства. Принципи обліку вхідних, вихідних і внутрішніх документів, закладені в програму, відповідають законодавству, ДСТУ і вітчизняній діловодній практиці.

Використання програми «1С:Документообіг 8» дозволяє:

 • упорядкувати роботу співробітників з документами, виключити можливість втрати версій або перетину фрагментів при одночасній роботі;
 • скоротити час пошуку потрібної інформації і сумарний час колективної обробки документів;
 • підвищити якість готового матеріалу (проектів, документації тощо) за рахунок вирішення великої кількості спірних питань і впорядкування роботи користувачів.

Основні можливості

«1С:Документообіг 8» в комплексі вирішує завдання автоматизації обліку документів, взаємодії працівників, контролю та аналізу виконавської дисципліни. Програма підтримує багатокористувацьку роботу в локальній мережі або через Інтернет, у тому числі і через веб-браузери.

Робота з документами

«1C:Документообіг 8» дозволяє працювати з документами будь-яких типів. Кожен документ супроводжується обліково-реєстраційною карткою, набір реквізитів якої відповідає ГОСТ Р 6.30-2003, вимогам ГСДОУ і традицій діловодства, які склалися у вітчизняній практиці.

Зберігання та права доступу

У конфігурації програми «1С:Документообіг 8» внутрішні документи і файли зберігаються в структурі папок з урахуванням прав доступу.

Структура папок може формуватися згідно з організаційною структурою підприємства або за типами документів. Кожній папці встановлюється дозвіл на виконання користувачами або групами користувачів різних операцій: читання, додавання, редагування або видалення.

Додатково до цього всі дані конфігурації програми «1С:Документообіг 8» обмежуються правами доступу в залежності від видів документів, грифів доступу до документів, груп кореспондентів і груп фізичних осіб.

Реєстрація вхідних і вихідних документів

«1C: Документообіг 8» дозволяє вести облік та реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції. При цьому здійснюється автоматична генерація наскрізних реєстраційних номерів по складним правилами.

Реєстрація документів проводиться відповідно до Гостів, типовими інструкціями і традиціями вітчизняного діловодства.

Реєстрація документа супроводжується наступними процесами:

 • автоматизація процедури розгляду документів і подальшої постановки на контроль,
 • оповіщення виконавців,
 • підтримка регламентованих термінів виконання документів,
 • подальше формування звітів по надходженню і виконання документів, за простроченими документами.

Сканування

В «1С:Документообіг 8» передбачена можливість завантаження вхідних, вихідних, внутрішніх документів і файлів з сканерів будь-яких типів, що підтримують інтерфейс TWAIN.

Електронна пошта

Будь-який документ або файл «1С:Документообігу 8» можна відправити по електронній пошті безпосередньо з програми. Передбачена також завантаження вхідних і внутрішніх документів з електронної пошти.

Перегляд, редагування та контроль версій

Для перегляду та редагування документів «1С:Документообіг 8» використовує відповідні програми, встановлені на локальних комп'ютерах користувачів.

Повсякденна робота з документами і файлами виконується безпосередньо на «робочому столі»; користувач бачить список редагованих документів і список невиконаних завдань, передбачена настройка «робочого столу» з можливістю видалити, додати або поміняти місцями елементи конкретного розділу.

«1С:Документообіг 8» забезпечує доступ співробітників до файлів як для перегляду, так і для редагування. Конфлікти при одночасному редагуванні документів виключаються завдяки механізму блокування файлів.

При збереженні змін в інформаційній базі автоматично створюється нова версія файлу з зазначенням автора, дати і часу створення.

Безпосередньо з картки файлу можна подивитися список версій, видалити непотрібні, змінити активну (поточну) версію. Для файлів популярних форматів (doc, rtf, html, txt, odt) підтримується порівняння версій.

Бізнес-процеси та робота користувачів

У конфігурації програми «1С:Документообіг 8» колективна робота з документами реалізована в наступних бізнес-процесах:

 • Розгляд: документ потрапляє на розгляд до керівника і з його резолюцією повертається до автора документа.
 • Виконання: документ передається на виконання всім користувачам за списком і контролерові для дотримання виконавської дисципліни. Один з користувачів може бути призначений відповідальним виконавцем.
 • Погодження: докладені до такого бізнес-процесу документи потрапляють на узгодження зазначеним респондентам і потім повертаються до автора цього бізнес-процесу для ознайомлення з результатами узгодження або відправки на повторне погодження.
 • Затвердження: документ потрапляє на затвердження до відповідальної особи і повертається до автора документа для ознайомлення з результатом затвердження.
 • Реєстрація: документ потрапляє до секретаря для присвоєння реєстраційного номера, проставлення печатки організації і відправки кореспонденту.
 • Ознайомлення: за допомогою цього бізнес-процесу потрібний документ розсилається всім користувачам за списком для ознайомлення.
 • Доручення: за допомогою цього бізнес-процесу можна видавати доручення співробітникам і перевіряти їх виконання.

Передбачена можливість призначати завдання не тільки конкретним виконавцям, але і ролям. Так, наприклад, документ можна відправити на затвердження ролі «Директор» і програма автоматично доставить відповідну завдання тому, хто в даний момент виконує цю роль - самому директору або його заступнику.

Для забезпечення жорсткої маршрутизації передбачена можливість налаштування шаблонів маршрутів бізнес-процесів по кожному виду документів.

Пошук

Електронний документ являє собою структурований набір даних, що містить реквізитні і змістовну частину. Реквізити документа та інформація його змістовної частини можуть бути використані в процесі пошуку конкретного документа.

В «1С: Документообіг 8» реалізований повнотекстовий пошуку будь-яких даних (документів, файлів) не тільки по всіх полях карток, але і по змісту версій файлів популярних форматів з урахуванням морфології російської та української мов.

Облік робочого часу та контроль виконання

Дані обліку робочого часу й можливість його контролю забезпечують керівника інформацією для прийняття управлінських рішень і дозволяють оптимізувати роботу працівників.

У програмі реалізована щоденна звітність співробітників, яка включає в себе дані про час, проект, зміст роботи. На підставі цих даних можна побудувати різноманітні звіти про витрати часу співробітників в розрізі видів робіт, підрозділів або періодів.

Організація розподіленої інформаційної бази

В «1С:Документообіг 8» передбачена робота в режимі розподіленої інформаційної бази в тому числі і для варіанту зберігання файлів не в інформаційній базі, а на диску.

Обмін даними з іншими типовими конфігураціями 

В "1С:Документообіг 8 КОРП для Україні" передбачені плани обміну з типовими конфігураціями, що працюють на платформі "1С:Підприємство 8.2":

Веб-сервіси роботи з файлами

"1С:Документообіг 8 КОРП для України" може виступати як зовнішня по відношенню до інших систем бібліотека файлів. Взаємодія між "1С:Документообігом 8 КОРП для України" та іншим додатком (наприклад, іншою інформаційною базою, що працює на платформі "1С:Підприємство 8.2") здійснюється за допомогою веб-сервісів.

Особливості ліцензування

Використання програми на двох і більше робочих місцях можливо за наявності відповідної кількості клієнтських ліцензій. Для роботи програми у варіанті «клієнт-сервер» необхідна ліцензія на сервер «1С:Підприємства 8».

Список ліцензій

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

2 340 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочіх місць

8 112 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочіх місць

15 600 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочіх місць

29 640 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 50 робочіх місць

70 200 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 100 робочіх місць

128 118 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 300 робочіх місць

382 200 грн. 

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 500 робочіх місць

637 650 грн. 

1С:Підприємство 8.2. Ліцензія на сервер

17 160 грн. 

1С:Підприємство 8.2. Ліцензія на сервер (х86-64)

29 838 грн. 

1С:Підприємство 8.3. Ліцензія на сервер

17 160 грн.

1С:Підприємство 8.3. Ліцензія на сервер (х86-64)

29 838 грн.

1С:Підприємство 8.3. Сервер МІНІ на 5 підключень

6 240 грн.

Підтримка користувачів
Обслуговування користувачів програмних продуктів «1С:Підприємство 8» ПРОФ здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС). Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт у фірмі «1С», відправивши у фірму «1С» реєстраційну анкету або передавши її партнеру-франчайзі, і оформити безкоштовну піврічну передплату у продав коробку партнера по купону, що входить в комплект поставки програмного продукту.
 

Підписка на ІТС включає сервісне обслуговування:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи «1С:Підприємства 8», а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів http://users.v8.1c.ru/;
 • щомісячне отримання випуску ІТС Україна, що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.
 • По закінченні періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.

 

При покупці «1C:Документообіг 8 КОРП для України»:

 • 3 місяці інформаційно-технологічного обслуговування - безкоштовно, включаючи сервіс здачі електронної звітності на одне підприємство;
 • 2 години роботи фахівця з установки, налаштування або навчання.