(0472) 56-16-36

(067) 472-16-05

м.Черкаси, вул. В.Чорновола 235/1, офіс 208

Головна / Продукти / Продукти "BAS" / Галузеві рішення / BAS Будівництво. ERP

Опис Вартість Підтримка

Рішення "BAS Будівництво. ERP" призначене для автоматизації управління діяльністю будівельних компаній. Рішення забезпечує автоматизацію всіх основних бізнес-процесів в апараті управління підприємств, а також автоматизацію всіх видів будівельної діяльності, зокрема, для вертикально-інтегрованих холдингів, які реалізують повний цикл будівництва.
 
 
Прикладне рішення "BAS Будівництво. ERP" розроблено на базі флагманського продукту "BAS ERP" і містить всю функціональність цього продукту (див. докладніше BAS ERP).
"BAS Будівництво. ERP" автоматизує наступну галузеву специфіку будівництва:
 
 • формування кошторисів
 • календарне планування робіт
 • розподіл робіт між власними ресурсами і субпідрядниками, укладання умов за договорами з підрядниками
 • формування потреби в матеріалах, трудових і машинних ресурсах на весь життєвий цикл проекту
 • оперативне планування і відображення факту робіт c деталізацією: зміна, день, тиждень, декада, місяць
 • зручна візуалізація планових даних і можливість вносити факт, як в Excel
 • відображення відхилення від графіка із зазначенням причини відхилення
 • планування ресурсів з деталізацією до конкретного транспортного засобу або спеціальності робітників
 • перепланування робіт проекту за фактом виконання
 • план-фактний аналіз виконання робіт і проекту в цілому
 • порівняння сценаріїв проекту
 • аналіз планових і фактичних даних з витрат ресурсів
 • аналіз забезпеченості ресурсами за проектом
 • закриття робіт субпідрядників
 • закриття робіт замовником
 • формування друкованих форм КБ-2в, КБ-3в
 • списання матеріалів, формування друкованої форми М29
 • ведення взаєморозрахунків з субпідрядниками та замовником
 
Календарно-мережеве планування
Календарне планування робіт – це розподіл робіт за часом виконання, тобто визначення дати початку та закінчення робіт та фіксація зв'язків послідовності виконання робіт.
 
Модуль календарно-мережевого планування призначений для вирішення завдань керівника проекту, планувальника проекту.
 
В підсистемі передбачено повний цикл планування будівельного проекту.
 
Завантаження даних з кошторисних програм (АВК5):
 
 • завантаження кошторисної інформаційної документації проекту
 • створення кошторисної нормативно-довідкової інформації всередині бази
 • створення структури графіка виконання робіт автоматично на підставі кошторисної інформації
 • проставлення обсягів робіт, відповідно до кошторисної інформації
 • завантаження актуальних цін на кошторисні ресурси, відповідно до кошторисної інформації (в розрізі типів цін)
 • автоматичне наповнення робіт (кожної роботи) ресурсами, потрібними для виконання робіт (матеріальні, трудові, машинні)
 • зазначення норм витрати кошторисних ресурсів відповідно до кошторисної інформації
 • розрахунок загальної кількості ресурсів для кожної роботи
 • розрахунок ресурсної собівартості робіт
 • розбиття загальної вартості робіт за статтями витрат (в тому числі різні види накладних витрат)
 
Створення структури графіка виконання робіт:
 
 • Створення структури графіка виконання робіт вручну
 • Створення структури графіка виконання робіт з шаблонів:
  • створення загальної бази шаблонів робіт, що використовуються
  • завантаження окремих робіт
  • завантаження часткової структури з шаблонів (завантаження відразу однієї або декількох груп робіт)
  • наповнення робіт ресурсами всіх типів, відповідно до даних в шаблонах
  • завантаження зв'язків між шаблонними роботами (якщо завантажується група робіт)
  • завантаження всіх видів накладних витрат, відповідно до шаблонних даних
 
Встановлення послідовності виконання робіт:
 
 • зазначення попередніх і наступних робіт, їх різна комбінація
 • зазначення параметрів зв'язку з кожної з робіт (тип зв'язку, тип затримки тощо)
 • розрахунок тривалості виконання графіка робіт
 • розрахунок трудомісткості і машиноємкості робіт (в годинах) відповідно до обсягів робіт, кількості ресурсу (техніки або співробітників) і норми ресурсу на одиницю робіт
 • розрахунок тривалості роботи (в днях або годинах), з урахуванням графіка робіт і трудомісткості/машиноємкості
 • автоматичне проставляння дат виконання кожної з робіт з урахуванням графіка робіт, тривалості кожної роботи і зазначених зв'язків
 
Фіксація загальних даних та сценарію проекту:
 
 • Фіксація загальних даних проекту для розрахунку собівартості об'єктів
 • Створення різних сценаріїв проекту:
  • можливість формування різних сценаріїв виконання одного і того ж проекту, його подальший аналіз
  • зберігання історії зміни робочого сценарію проекту: зміна структури, цін кошторисних ресурсів, наповнення робіт ресурсами тощо
 
Формування бюджету проекту
 
Робота з бюджетами в прикладному рішенні дозволяє створити для кожного проекту один або декілька бюджетів за різними сценаріями, відображати суми бюджету в актуальних цінах, порівнювати інформацію про заплановані витрати з фактично витраченими бюджетними коштами. Передбачено наступні можливості:
 
 • формування видаткової частини для кожної роботи
 • групування витрат по групах (відповідно до структури графіка виробництва)
 • розбивка бюджетних витрат проекту згідно з основними статтями:
  • матеріальні
  • машинні
  • трудові
  • оплата послуг субпідряду
 • групування накладних витрат за проектом в розрізі видів накладних витрат
 • окреме відображення витрат за додатковими (специфічними) роботами проекту
 • відображення бюджету за проектом в актуальних цінах кошторисних ресурсів або проектних ресурсів
 • розбивка бюджету проекту на готівкові/безготівкові кошти
 • відстеження використаних бюджетних коштів в порівнянні із запланованими
 • відображення неосвоєних сум бюджету за статтями проекту
 • можливість зберігання бюджету проекту на конкретну дату
 • можливість формування різних прогнозних бюджетів по одному проекту, їх зберігання
 
Розподіл робіт між виконавцями:
 
 • вибір конкретного виконавця по кожній з робіт: внутрішній підрозділ або зовнішній контрагент
 • передача переліку робіт за проектом на довільну кількість контрагентів
 • фіксація цін підрядника на виконання кожної з робіт
 
Формування ресурсної відомості:
 
 • розбиття матеріальних потреб для кожної з робіт на зазначені періоди
 • встановлення відповідностей між кошторисними матеріальними ресурсами і номенклатурою (для подальшої закупівлі та фактичного списання)
 • передача матеріалів для робіт, які виконують субпідрядники на забезпечення субпідрядником
 • можливість розбивки загальної кількості матеріалів між нашою забезпеченістю і субпідрядною
 • вказування варіанта, як розбити потреби: чи віднести їх усі на дату початку чи розподілити рівномірно на весь період роботи
 • окреме відображення потреби в обладнанні (дорогі матеріальні ресурси, з терміном виготовлення і постачання більше місяця) та інертних матеріалах (матеріальні ресурси, що використовуються кожен день, відносно недорогі)
Оперативне планування/управління
В прикладному рішенні реалізована функціональність щоденного оперативного управління ходом будівельного проекту. Реалізовано такі можливості:
 
 • Формування місячних планів виконання робіт:
  • формування переліку робіт, що повинні виконуватися в обраний період
  • розбивка загального обсягу робіт на періоди – відображення планового обсягу відповідно до обраного періоду
  • відображення обсягів робіт виконаних в минулих періодах (абсолютне і відсоткове співвідношення)
  • внесення фактичних обсягів, виконаних в обраний період
  • відображення залишку робіт, що повинні бути виконані за період
  • відображення обсягів робіт, що вже виконані, з урахуванням введеного факту за обраний період
  • планові і фактичні дати початку та закінчення кожної роботи
  • відображення факту виконання робіт субпідрядним методом
  • фіксація недовиконання/перевиконання обсягів робіт, причин відхилення
 • Призначення ресурсів на роботи (техніки і співробітників)
 • Фіксація додаткових робіт:
  • фіксація додаткових робіт проекту протягом усього життєвого циклу проекту
  • зазначення для такої роботи всіх основних даних: тривалість, об'єм, наповнення ресурсами, накладними витратами будь-яких видів тощо
 • Відображення витрат матеріалів в розрізі робіт:
  • заповнення переліку витрачених матеріалів на підставі виконаних робіт
  • зазначення фактичних даних кількості витрачених матеріалів
  • автоматичний розрахунок суми витрачених ресурсів, згідно актуальним цінам номенклатури
  • зіставлення і відображення різниці між плановою та фактичною витратою матеріалів
  • відображення відхилень у витратах і можливість фіксації причин відхилень для таких матеріалів
  • можливість ручного введення матеріалів, незапланованих в кошторисі
 • Відображення виробітку співробітників і техніки
Аналіз, звітність
Комплект вбудованої звітності охоплює всі ключові аспекти будівельної діяльності:
 
 • План-фактний аналіз виконання робіт (кошторисні дані – введений факт):
  • порівняння планових і фактичних періодів виконання робіт
  • порівняння виконаних обсягів робіт з плановими
 • Порівняння сценаріїв проекту:
  • порівняння структури різних сценаріїв одного проекту
  • зіставлення бюджетів різних сценаріїв
 • План-фактний аналіз проекту:
  • зіставлення собівартості планової і фактичної
  • порівняння показників маржинальності і рентабельності
  • порівняння планових і фактичних норм ресурсів, які використовуються для виконання робіт
 • Підрахунок проекту (факт по фактично виконаним роботам; невиконані роботи по індикативній вартості):
  • відображення бюджетів 0 + 12, 3 + 9, 6 + 6, 9 + 3
  • можливість порівняння альтернативних бюджетів з фактичними показниками у проекті
 • Аналіз планових і фактичних даних витрачених ресурсів:
  • відображення переліку всіх запланованих і всіх фактично використаних матеріалів
  • відображення норм витрати матеріалів: планових з кошторису, фактичних згідно введених даних
  • відображення загальної кількості матеріалів, необхідних для виконання зазначеного обсягу робіт, їх зіставлення з фактичною витратою
 • Аналіз закриття робіт актами:
  • відображення переліку робіт, які виконуються підрядниками (зазначені конкретні контрагенти)
  • відображення обсягів робіт, прийнятих у субпідрядника, їх вартостей
  • відображення робіт, виконаних і реалізованих замовнику, їх вартостей (в цінах замовника)
 • Аналіз забезпеченості проекту матеріалами:
  • відображення загальної потреби проекту в матеріалах
  • аналіз кількості замовлених матеріалів, як поставлених, так і не поставлених
  • аналіз складських залишків
  • відображення вже використаної кількості матеріалів в рамках проекту
  • відображення кількості ресурсів, що потрібно довести для забезпечення проекту
Додаткові можливості
В програмі передбачено додаткові зручні функції для підвищення ефективності щоденної роботи користувачів:
 
 • Проставлення відповідностей між кошторисними ресурсами і ресурсами проекту:
  • можливість проставлення відповідностей на різних етапах планування проекту: від моменту створення кошторису до створення планів закупівель
  • вказування коефіцієнтів перерахунку для коректного відображення потрібних ресурсів (наприклад, у разі відповідності номенклатури і матеріального ресурсу з різними одиницями вимірювання)
 • Зміна оперативних планів виконання робіт:
  • перепланування обсягів робіт, виконуваних в поточному періоді на підставі раніше введеного факту
  • можливість виконання робіт, невиконаних в минулі періоди
  • можливість додавання позапланової роботи безпосередньо в оперативний план
  • внесення фактичних даних про виконання незапланованих робіт
 • Коригування потреб в ресурсах:
  • перепланування кількості потрібних ресурсів відповідно до нових оперативних планів
  • планування ресурсів, потрібних для виконання позапланових робіт
  • можливість додавання ресурсів, що не заплановані, але потрібних для виконання робіт
Розширення використання поставки програмних продуктів здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на конфігурацію "BAS Будівництво. ERP" і додаткових ліцензій на платформу.
 
Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів в програмі.
 
Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно також придбати ліцензію на використання сервера.
 
Вартість основної поставки:
 
Назва
 
Ціна, грн.
з ПДВ 20%
 
BAS Будівництво. ERP
                                                                          
288 000
 
BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій
 
96 000
 
 
Вартість додаткових ліцензій на конфігурацію:
 
Назва
 
Ціна, грн.
з ПДВ 20%
 
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 1 місце
                                                                          
6 000
 
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочіх місць
 
27 000
 
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочіх місць
 
48 000
 
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочіх місць
 
84 000
 
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочіх місць
 
192 000
 
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочіх місць
 

360 000

 

Вартість додаткових ліцензій на платформу:

 
Назва
 
Ціна, грн.
з ПДВ 20%
 
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце       
                                                                          
4 200
 
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочіх місць
 
14 400
 
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочіх місць
 
27 000
 
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочіх місць
 
51 600
 
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочіх місць
 
126 000
 
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочіх місць
 
222 000
 
 
Вартість ліцензії на сервер:
 
Назва
 
Ціна, грн.
з ПДВ 20%
 
BAS Ліцензія на сервер 32
                                                                          
30 000
 
BAS Ліцензія на сервер 64
 
51 600
 
BAS Ліцензія на сервер МІНІ
 
12 000
 

Підтримка користувачів

 
Обслуговування користувачів програмних продуктів, здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) та ІТС Галузевий
 
Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт на сайті 
https://dl.bas-soft.eu/ самостійно, або за допомогою партнера, і оформити договір ІТС.
 
Детальніше про договір ІТС